Naučte sa, ako doplniť dátum a čas do Mergada

Petra Marková
28. 5. 2020
3 minúty čítania

Ak ste natrafili pri nastavovaní inzercie alebo pri importe do e‑shopového riešenia na otázku, ako dostať do Mergada dátumové a časové dáta, čítajte ďalej. Aj keď náš nástroj aktuálne neponúka špeciálnu funkciu pre prácu s týmito hodnotami, dokážete ich dostať do Mergada z Google tabuľky alebo z aplikácie Bidding Fox Elements. Ukážeme si podrobný postup ako na to.

Ak ste natrafili pri nastavovaní inzercie alebo pri importe do e‑shopového riešenia na otázku, ako dostať do Mergada dátumové a časové dáta, čítajte ďalej. Aj keď náš nástroj aktuálne neponúka špeciálnu funkciu pre prácu s týmito hodnotami, dokážete ich dostať do Mergada z Google tabuľky alebo z aplikácie Bidding Fox Elements. Ukážeme si podrobný postup ako na to.

Importujte dátum a čas z Google tabuľky (Google Sheets)

Tento úkon vyžaduje iba pár minút a využijete k nemu aj pripravené makrá.

1:04 V Mergade si vytvorte pomocné elementy.

1:10 Následne ich naplňte importom z Google tabuľky.

1:18 Tabuľku si vyplňte konkrétnym časom a dátumom alebo vzorcom pre aktuálne dáta. Pri každom ďalšom načítaní do Mergada sa zároveň aktualizuje a uvidíte v nej najnovšie hodnoty.

1:57 V Mergade si pridajte pravidlo pre Import súboru, ktorý si stiahnete ako CSV súbor. Pri pregenerovaní Mergada sa tak naplnia príslušne elementy aktuálnou hodnotou (pri minútach a sekundách to je približná hodnota).

2:23 Pre tento úkon nájdete v Mergade aj vytvorené makro. To vám pridá niekoľko elementov s názvami, ktoré zodpovedajú tým v importovanej tabuľke.

2:54 Po zapnutí makra sa vytvoria a spustia elementy - nastavia sa ako skryté a nebudú sa exportovať do výstupného feedu.

3:05 Ďalej si vytvorte pravidlo pre Import dátového súboru a použite pri tom načítanie z URL adresy, ktorá je v popise makra.

3:23 V makre sa zároveň vytvorí pomocné pravidlo, ktoré naplní element pairing hodnotou 1 ku všetkým produktom — k dátumu a času sa tak priradí správny údaj.

4:00 Sledujte ukážku elementov, ktoré sa v závere pridajú do Mergada.

Získajte dátum a čas z elementov aplikácie Bidding Fox Elements

Šikovnú prácu s elementami a štatistickými dátami umožňuje aj Bidding Fox Elements. Aplikácia obsahuje elementy s hodnotami pre čas, s ktorými spustíte inzerciu na vybrané časové obdobie. Ľahšie tým zacielite vašu kampaň na dôležité predajné dni v roku. Postrážite si s ňou aj počet dní produktu vo feede či nastavíte aplikáciu pravidiel na vopred stanovené obdobie.

Využívate formát Shoptet kompletný? Nastavte si elementy pre dátum a čas pri akčnej cene ACTION_PRICE_FROM alebo ACTION_PRICE_UNTIL. V Mergade sú elementy vytvorené prevodníkom a užívateľ ich len naplní hodnotami.

Vo feede môžu mať napríklad tento tvar:
<ACTION_PRICE_FROM>2020 – 05-25</ACTION_PRICE_FROM>
<ACTION_PRICE_UNTIL>2020 – 05-28</ACTION_PRICE_UNTIL>

Dátum do tvaru YYYY-MM-DD zostavíte v Google tabuľke použitím vzorcu do bunky:
=CONCATENATE(YEAR(NOW());”-”;MONTH(NOW());”-”;DAY(NOW()))
Rozšírenú verziu o nuly pri mesiacoch a dňoch nastavíte takto:
=CONCATENATE(YEAR(NOW());”-”;IF(MONTH(NOW())<10;“0”;“”);MONTH(NOW());”-”;IF(DAY(NOW())<10;“0”;“”);DAY(NOW()))

Ak nepotrebujete mať dátum alebo čas priamo pri jednotlivých produktov, ale chete nastaviť tieto hodnoty pre spúšťané pravidlá, využite funkciu Plánovač pravidiel.

Pracujte s hodnotami čas a dátum efektívnejšie a objavte spôsob, ako ľahko upraviť inzerciu pre váš e‑shop. Využite výhody aplikácie Bidding Fox Elements, zapnite si ju na 14 dní zadarmo v Mergado Store a vyskúšajte, čo dokáže.

Petra Marková

Slovenský trh a ľubozvučnú slovenčinu má v MERGADE na starosti content špecialistka Petra. Textuje, bloguje, prekladá a s vášňou tvorí obsah na sociálne siete. A keď práve nehľadá tie správne slová, venuje svoj čas bytovej džungli, pečeniu, kaviarňam alebo cestovaniu.