V ôsmom dieli Ecommerce tipov sa s Martinom a Natálkou pozrieme, aké sú tri základné typy ovplyvňujúce poradie výsledkov v prirodzenom vyhľadávaní. Povieme si základné informácie, akým spôsobom sa výsledky vyhľadávania radia podľa obsahu, externých odkazovrelevantnosti voči vyhľadávaným otázkam.

Zvukový záznam videa si môžete pustiť na našom podcaste Mergado To Go: