Chýbajúce identifikátory vo feede pre Google? Vieme, ako na to!

Unikátne identifikátory sú vo feede pre Google Nákupy umiestnené v elementoch G:MPN a G:GTIN.
 
Element G:GTIN je v podstate čiarový kód - unikátne označenie vášich produktov. Je nutné ho uvádzať vždy v prípade, že ho váš tovar má priradený od výrobcu. Môže mať rôznu podobu - celú špecifikáciu nájdete tu.
 
Element G:MPN je označením dielu od výrobcu a je vyžadovaný tam, kde nie je G:GTIN. Výnimku tvorí unikátny produkt, ktorý takéto označenie od výrobcu nemá priradené. Podrobnosti k tomuto elementu nájdete tu.
 
Oba identifikátory slúžia k jednoznačnému vyhľadávaniu produktu zákazníkom. 
 
Informáciu o tom, že pri konkrétnom produkte neexistují, by mal potom obsahovať element G:IDENTIFIER_EXISTS. Pokiaľ teda chýba niektorej časti vášho sortimentu unikátne označenie, je nutné zapísať do elementu G:IDENTIFIER_EXISTS hodnotu FALSE. 
 
Poďme to teda prejsť postupne:

Výber

Začnite vytvorením výberu produktov, ktorý bude obsahovať produkty bez G:MPN a súčasne bez G:GTIN. Na stránke Produkty sa prepnite na záložku Rozšírené rozhranie a zadajte tam: [G:MPN] = "" AND [G:GTIN] = "" a dajte vyhľadať. Výsledkom vyhľadávania budú produkty, ktoré nemajú ani G:MPN ani G:GTIN. Výber si uložte pod ľubovoľným názvom (napr. "Produkty bez G:MPN a G:GTIN").
 

 

Element

Skontrolujte, či váš feed obsahuje element G:IDENTIFIER_EXISTS. To zistíte v záložke Elementy. V prípade, že ho váš XML neobsahuje, vytvorte ho na rovnakej karte v pravom rohu.
 
 

Pravidlo

Vytvorte si nové pravidlo, ktoré aplikujete na už vytvorený výber a toto pravidlo nastaví elementu G:IDENTIFIER_EXISTS hodnotu FALSE.
 
Na stránke Pravidlá kliknite na tlačítko VYTVORIŤ PRAVIDLO a zadajte názov pravidla, ktorý slúží predovšetkým pre vás, napr. "Nastavenie G:IDENTIFIER_EXISTS pre produkty bez číselných kódov". V poli Výsledná podmienka pre výber produktov zatrhnite v pravom stĺpci vytvorený výber z úvodu tohto návodu. Typ pravidla nechajte Prepisať. Element zvoľte G:IDENTIFIER_EXISTS. Nový obsah zadajte: FALSE
 
 
Následne pravidlo uložte a pri ďalšom automatickom spracovaní pravidiel sa toto pravidlo už uplatní a bude premietnuté do výstupného súboru.
 
Poznámka: Pokiaľ chcete vykonané zmeny v Mergade najprv skontrolovať, kliknite na stránke Pravidlá na tlačidlo "APLIKOVAŤ PRAVIDLÁ", tým sa zmeny premietnu zatiaľ iba v Mergade a môžete si na stránke Produkty skontrolovať, že G:IDENTIFIER_EXISTS bol nastavený správne pri položkách z výberu podľa bodu 1). Do výstupného XML súboru sa potom zmeny premietnu pri následnom automatickom spracovaní, ako sme písali vyššie, alebo môžete na stránke Nastavenie použiť tlačidlo "PREGENEROVAŤ VŠETKO", tým zmeny premietnete rovno do výstupného feedu.
 

Pridať nový komentár