Získajte z Mergadovej analytiky maximum, použite Mergadove XML!


Všimli ste si, že v minulom článku o analytike sa rozprávala Jana s Láďom o zisku a stratách v inzercii na Heureke? To bolo možné, pretože používajú Mergadove XML. Získajte tiež maximum z novej analytiky. Prečítajte si ako nato.