Získajte z Mergadovej analytiky maximum, použite Mergadove XML!

Článok uverejnený 09.04.2015

Čo je Mergadove XML

XML súbor s informáciami o tovare, ktoré v bežnom ponukovom XML e-shopu nenájdete.

Prečo nie sú tieto informácie v ponukovom XML

Pretože sú dôverné. A ja som chcel, aby ste svoje ponukové XML mohli používať nezávisle na Mergade aj naďalej. Okrem toho je možné špeciálne Mergadove XML lepšie zabezpečiť. Napríklad obmedzením, z akých IP adries bude prístupné.

Informácie obsiahnuté v Mergadovom XML

Momentálne obsahuje Mergadove XML tieto zásadné elementy:

  • ITEM_ID, identifikuje položku tovaru a je rovnaké ako v XML pre Heureku
  • MERGADO_COST, nákupná cena tovaru.

Ďalej testujem elementy TOPSELLER a STARTER. Podrobnosti sa dočítate v aktuálnej dokumentácii k Mergadovmu XML.

Čo získate nasadením Mergado XML

V prehľadoch Mergadovej analytiky sa po novom objaví odhad zisku. To umožní lepšie analyzovať výsledky inzercie, vyhľadať kde vzniká väčšina zisku a kde naopak straty. Hoci to môže znieť triviálne, je to veľmi dôležité. Presné čísla totiž ukážu omnoho viac, než strohé povedomie, že na príslušenstve sú marže väčšie, ako napr. na mobilných telefónoch. Presné čísla Vám totiž umožnia navýšiť zisk e-shopu!

Pridať nový komentár