Mergadov sprievodca III. - Výbery produktov

Na karte  Produkty nájdete  vyhľadávací formulár. Výbery produktov môžete vykonávať dvoma spôsobmi:

Jednoduché rozhranie

Slúži pre jednoduchšiu formu vyhľadávania. Napríklad chcete vyhľadať produkty, ktoré v elemente CATEGORYTEXT obsahujú slovo "tenisky". Hľadaný výraz teda bude vyzerať nasledovne:
 
CATEGORYTEXT obsahuje reg.výraz tenisky
 
Alebo vyhľadávate produkty, ktoré sú lacnejšie ako 300 EUR. Potom zadáte: PRICE_VAT je menšia ako 300.
 
Dôležité je, či vyhľadávate tieto informácie vo vstupných alebo výstupných dátach, teda či vyhľadávate podľa dát pred zmenami vytvorenými v Mergade alebo po nich.
 
Najmä ak feed prevádzate z jedného formátu na iný, je potrebné si postrážiť, či vyhľadávate napríklad cenu práve podľa elementu zo vstupného feedu alebo podľa výstupného. Napríklad ak prevádzate feed z formátu Heureky na formát Google Merchant, cena produktu je na vstupe v elemente PRICE_VAT a na výstupe v elemente G: PRICE.
 
Vyhľadávací formulár a jeho jednoduché rozhranie
Jednoduché rozhranie pre výbery produktov
 

Rozšírené rozhranie

Poskytuje oproti predchádzajúcej variante obrovské množstvo možností. Môžete zacieliť naozaj presne. Ako príklad by sme mohli uviesť:
 
Hľadám produkty, ktoré majú výrobcu Lenovo alebo Dell, sú dostupné do 3 dní a zároveň majú cenu nad 200 EUR. Takýto výber vytvoríte nasledovnou kombináciou podmienok:
 
(MANUFACTURER ~ "Lenovo" OR MANUFACTURER ~ "Dell") AND DELIVERY_DATE < = 3 AND PRICE_VAT > 200
 
Takýto typ výberov je hojne využívaný napríklad na presné nastavenie ceny za preklik (CPC).
 
(Možno vám to príde trochu komplikované, ale skúsení konzultanti pracujú aj s oveľa zložitejšími výbermi.)
 
Vyhľadávací formulár a jeho rozšírené rozhranie
Rozšírené rozhranie pre výbery produktov
 

Základné podmienky vyhľadávania

Pre túto prácu je vhodné okrem povedomia o jednotlivých elementoch XML feedu, poznať tiež základné podmienky vyhľadávania.
 
Základné podmienky vyhľadávania nie sú nič iné ako kombinácia matematických a logických operátorov.
 
V Mergade sa používajú nasledovné typy:
 
Znak operátora Funkcia Popis
~ *obsahuje regulárny výraz Zjednodušene povedané. Ak napríklad dáte vyhľadať v elemente PRODUCTNAME slovo hrnček, nájde vám to všetky produkty, kde sa v názve vyskytuje toto slovo. Nehľadiac na to, ak sú v názve aj iné slová
!~ neobsahuje regulárny výraz Opak hore uvedeného. Vylúči hľadaný reťazec alebo inak povedané slovo.
= rovná sa Jedná sa o presnú zhodu. T.j. Napr. hľadáme produkt s cenou rovnajúcou sa XY EUR príp. presnú hodnotu elementu PRODUCTNAME napr. Lenovo Thinkpad T500
!= nerovná sa Opak hore uvedeného, teda nerovná sa.
AND a zároveň Logický súčin. Ak zadáme podmienku MANUFACTURER = Lenovo AND PRICE_VAT > 10, nájde len produkty, ktoré spĺňajú obidve podmienky, výrobcu aj cenovú.
OR alebo Logický súčet. Ak zadáme podmienku podobnú ako vyššie len operátor zmeníme na OR (MANUFACTURER = Lenovo OR PRICE_VAT > 10), tak Mergado nájde všetky produkty s výrobcom Lenovo nehľadiac na cenu plus všetky produkty s cenou nad 10 EUR bez ohľadu na výrobcu.

*Toto zabieha už do výpočtovej techniky. Základné vysvetlenie nájdete tu, viac do hĺbky zase na tomto odkaze.

 
Pri zložitejších výberoch je vhodné pracovať aj so zátvorkami, napr.:
 
(PRODUCT ~ "mikina" OR PRODUCT ~ "tričko") AND (DESCRIPTION ~ "čierna")
 

Čo ďalej?

Výber, ktorý ste si vytvorili, si uložte. Odporúčame urobiť si v názvoch výberov systém. Napríklad máte výber s názvom výrobcu, tak si ho pomenujete napr. Výrobca Lenovo apod.
 
Na výbery, ktoré ste vytvorili sa aplikujú pravidlá. Práca s pravidlami je kapitola sama o sebe, preto si o nej povieme až v ďalšom diele.

Pridať nový komentár