Najčastejšie využitie Mergada (2. diel)


V predchádzajúcom článku sme uviedli 5 najčastejších spôsobov, ako naši zákazníci používajú Mergado k úpravám dátového súboru určeného pre porovnávače. Dnes nadviažeme ďalšími príkladmi, ktoré sa tiež používajú.