Novinky taktiež hlási Najnákup!

Zmeny v cenníku

Ako uvádza sám Najnákup vo svojom vyhlásení: „Cenník a súvisiace možnosti z roku 2010 už boli značne zastarané, umožňovali len obmedzený výber z 3 programov bez akýchkoľvek špecifických nastavení.“

Aká teda nastáva zmena

Základné PPC programy ostávajú rovnaké čo sa týka počtu, sú štyri a to Free, Basic, Priority a VIP, pričom pre program FREE sú ceny za prekliky zadarmo a produkty sa zobrazujú len vo fulltextom vyhľadávaní. Ceny za prekliky pre ostatné programy sú nasledovné:

  • pre program Basic platí základná cena za preklik, podľa tabuľky, ktorá je rozdelená na 16 kategórií s 8 cenovými hladinami, podobne ako na Heureke
  • pre program Priority je cena za preklik navýšená o 50 % zo základnej ceny prekliku
  • podobne je to pre VIP program, kde je cena navýšená o 100 % zo základnej ceny prekliku

Rozšírený cenník preklikov

Ďalšia novinka, ktorá umožňuje percentuálne navýšiť už vyššie zmienené základné ceny za preklik a obmedziť ich podľa ceny produktu a zároveň aj kategórie, viď obrázok.

Rozšírený cenník preklikov

Ceny za preklik z XML feedu

Novinka, ktorá ma osobne potešila najviac je možnosť si nastaviť cenu za preklik pre každý produkt zvlášť. Oproti prechádzajúcemu modelu, kde sa dali nastaviť maximálne ceny na kategórie, sa tu otvárajú nové možnosti v tvorbe stratégie pre bidding.

K tomu je dobré si povedať, že pokiaľ cena za preklik bude nižšia ako základná cena v kategórii a v cenovom rozsahu alebo bude nastavená v rozšírenom cenníku, cena za preklik z XML feedu bude ignorovaná.

K tomu aby ste mohli túto funkciu využiť je nutné mať v XML feede uvedený nový element , alebo element HEUREKA_CPC a cena musí byť uvedená v EUR, napr. 0.5. V administrácii je nutné vybrať, ktorý z dvoch elementov CPC alebo HEUREKA_CPC budete vo svojm feede posielať.

Výber elementu CPC pre XML feed

Mergado je už na túto zmenu samozrejme pripravené a v najbližšej aktualizácii (budúci týždeň), dokáže tento element spracovať.

Priority box

Ide o ekvivalent oranžového boxu Heureky, v tomto prípade s TOP3 pozíciami. Len pre pripomenutie, ako tento box funguje:

  • zobrazujú sa v ňom 3 obchody s najvyššou ponúkanou cenou za preklik, preto je vhodné mať nastavený program VIP
  • v prípade zhody programov medzi e-shopmi, napr. všetci majú VIP, zoradia sa v boxe podľa ceny
  • v prípade zhody cien sa zoradia náhodne pri každom načítaní stránky
  • čím vyššia je nastavená hodnota za preklik, tým je aj väčšia šanca zobraziť sa medzi prvými troma ponukami

Priority box s TOP3 pozíciami
 

Na záver sa opäť hodí pochváliť Najnákup za nové funkcionality, pretože každá podobná novinka na poli cenových porovnávačov na Slovensku sa proste cení. Verím, že to rovnako poteší aj samotných e-shopárov a markeťákov.  

Pridať nový komentár