Nový filter výberov, viacnásobné vytváranie elementov - prehľad Mergadových noviniek

Článok uverejnený 30.11.2015

Viacnásobné vytváranie elementu

Vytváranie viacnásobných elementov je momentálne intuitívnejšie. Najnovšie vám totižto Mergado element nielenže našepká, ale v prípade, že sa jedná o viacnásobný element, doplní jeho poradové číslo.

Filter na stránke výberov a elementov

Pridali sme taktiež filter výberov na stránke Produkty a na stránku Upraviť elementy. V prípade, že máte v Mergade vytvorených mnoho výberov alebo mnoho elementov, filter vám opäť o niečo spríjemní prácu s Mergadom.

Zobrazenie produktov s manuálnymi zmenami

Toto je funkcia, ktorú ste si ako používatelia Mergada často pýtali. Teraz je tu a pomôže Vám v podstate ihneď vyfiltrovať všetky produkty v ktorých ste niekedy urobili manuálne zmeny elementov. Myslím, že rozhodne užitočná funkcia.

Výber s manuálnymi zmenami

Zobrazenie produktov s manuálnymi zmenami

Našepkávač hodnôt elementov na stránke Produkty

Umožní našepkávať už existujúce hodnoty elementov. Napr. na obrázku našepkáva Mergado vstupné hodnoty elementu CATEGORYTEXT. Toto umožní tvoriť výbery, ktoré majú na vstupe nesprávny CATEGORYTEXT a neskôr tieto výbery použiť napr. pri hromadných premenovaniach kategórií, s nastavením správnych kategórií. 

Našepkávač hodnôt elementov

Našepkávanie hodnôt elementov

Ikonka baterky na úvodnej strane

Doteraz sa pri tejto ikonke počas spracovávania projektu zobrazoval text "Export skončil chybou". To je hláška ktorú nechcete vidieť, pravdou je, že daný export bol v tej chvíli vo fronte ktorá sa aktuálne spracovávala. Momentálne sa zobrazuje reálny stav exportu.

Ikonka baterky na úvodnú stránku

Úvodná stránka s ikonkou "baterky" a opraveným textom

Drobné vylepšenia

Do mailových notifikácií sme pridali riadok s Odhlásením odberu notifikácií. Našepkávač elementov momentálne už dokáže našepkávať rôzne dopravy pre exporty Glami.cz. A klasicky mnoho drobností na pozadí, refaktoring kódu atď. To čo je tzv. neviditeľné pre bežného používateľa.

Záver

Opäť verím, že vám tieto vylepšenie zjednodušia, spríjemnia a hlavne zefektívnia prácu v aplikácii Mergado. 

Pridať nový komentár