Kadiaľ vedie cesta vášho XML feedu?

Proces prenosu XML feedu z vášho e-shopu cez Mergado až do cenového porovnávača si môžete zjednodušene predstaviť ako cestovanie na väčšiu vzdialenosť - po ceste je niekoľko prestupov a autobusy a vlaky, ktorými chcete ísť, na seba nie vždy presne nadväzujú.

1. prestup: E-SHOP

Podobne je to s generovaním feedov: e-shopy zvyčajne generujú nový feed v konkrétne časy (ako je to zrovna u vás zistíte u poskytovateľa svojho e-shopového riešenia alebo to nájdete v administrácii e-shopu). Dajme tomu, že generuje nový feed každých 6 hodín (o 04:00, 10:00, 16:00 a 22:00). Ak teda zmeníte dáta v 10:30, nasledujúcich päť a pol hodiny sa žiadna zmena v porovnávačoch prejaviť nemôže, pretože majú k dispozícii starý feed. To je prvý zdroj omeškania, s ktorým môžete pracovať. Buď znalosťami časov generovania jednotlivých feedov alebo ich úpravou tak, aby to vyhovovalo vašim požiadavkám (napr. častejšie generovanie).

2. prestup: MERGADO

Ďalšie oneskorenie môže vzniknúť v Mergade. To si sťahuje dáta z e-shopu raz za 2-4 hodiny podľa vyťaženosti servera. Ak ste teda úpravy vykonali v 10:30, váš feed sa aktualizoval až v 16:00 a Mergado si dáta stiahlo o 11:00, 13:00 a 15:30, tak si váš aktualizovaný feed stiahne znovu až v cca 17:00 - od zmeny v tú chvíľu uplynulo už viac ako 7 hodín. Informácie o tom, kedy si Mergado naposledy stiahlo vaše dáta, vykonalo úpravy podľa platných pravidiel a vytvorilo aktualizovaný feed pre cenové porovnávače, nájdete na karte História (pozri screenshot). Tam nájdete aj informáciu o tom, kedy si feed stiahla Heureka alebo iný porovnávač podľa toho, o aký export sa jedná.

Stránka história

3. prestup: CENOVÝ POROVNÁVAČ

Tretím "prestupom" je potom sťahovanie do porovnávača, ktorý má tiež svoju frekvenciu. Aj tú zistíte na karte História v Mergade (napríklad Heureka sťahuje feedy približne každé dve hodiny). Ani tu ešte proces prenosu feedu nekončí. Porovnávač musí zmeny spracovať na svojej strane, čo môže tiež trvať.

Kde ušetriť čas?

S ohľadom na to, čo už teraz viete o ceste vášho feedu, môžete:
  • plánovať najmä veľké úpravy dát tak, aby sa na porovnávači prejavili čo najskôr,
  • upraviť frekvenciu generovania feedu z vášho e-shopu,
  • využiť možnosť Pregenerovať zmenené v Mergade na karte Nastavenie exportu

Alebo si jednoducho urobiť pauzu na kávu, ak viete, že sa zmeny prejavia až za hodinu :)

Pridať nový komentár