Nové rozhranie pre prácu s nástrojom IN zjednoduší prácu v Mergade

O operátore IN

Operátor IN nájdete na stránke Produkty. Určený bol pre tvorbu výberov, kedy máte zoznam položiek tovaru a radi by ste s ním v Mergade pracovali. Položky však nemajú spoločnú vlastnosť, pomocou ktorej by bolo možné ich vybrať, napríklad podľa určitej ceny. Pomocou operátoru IN môžete tieto položky tovaru vybrať, napríklad pomocou elementu ITEM_ID takto:

ITEM_ID IN ("123"; "456"; "789")

Nové zjednodušenie práce s operátorom IN

Doteraz ste museli v administrácii Mergada zapísať celý text viď vyššie. Teda vrátane bodkočiarok a úvodzoviek. To ale nebolo veľmi praktické. Upravil som teda políčko pre zadanie výberu tak, že keď vyberiete operátor "Je obsiahnutý vo výbere", tak sa vpravo zväčší textové políčko. Do neho môžete vložiť hodnoty skopírované napr. z Excelu, kedy každá jedna položka je na novom riadku. Toto zjednoduší celé vytváranie výberov.
 

Nový zápis hodnot operátoru IN v Mergadu

Príklad nového zápisu hodnôt do operátoru IN.

 

Pridať nový komentár