Prehľad o tržbách v Mergade? Žiadny problém!

XML feed štandardne obsahuje informácie o cene produktu (s DPH), marži, ale nákupná cena väčšinou chýba. V prípade, že výšku marže pre rôzne skupiny produktov poznáte, môžete pomocou vytvorenia nového feedu vo formáte Mergadovho štatistického XML túto informáciu do feedu doplniť. Ako na to?
 
Celý postup si ukážeme na feede pre Heureku. 
 
1) Z výstupného XML vášho Heureka feedu vytvorte nový export – ako výstupný formát zvoľte Mergadove štatistické XML.
 
 
 
2) V novo vzniknutom feede si vytvorte výbery pre jednotlivé skupiny produktov s rovnakou maržou (napr. podľa ceny, kategórie alebo výrobcu), alebo importujte výbery produktov z feedu pre Heureku. Pozor, aby ste mohli importovať výbery je nutné si dopredu vytvoriť v danom exporte tie elementy, podľa ktorých ste výbery vytvárali! Napríklad pokiaľ ste produkty triedili podľa kategórie, je nutné vytvoriť element CATEGORYTEXT.

Ako importovať výbery do Mergada?

 
3) Pre jednotlivé výbery vytvorte výpočtové pravidlá, ktoré vám určia výšku nákladov. Pravidlo sa teda bude týkať elementu MERGADO_COST. Výpočet môže vyzerať následovne:
 
(cena produktu s DPH/DPH)PRICE_VAT) * podiel nákladov 
 
 
4) Výstupný feed nahrajte do pôvodného feedu pre Heureku ako nákladové XML – prepojenie nastavíte v Keychaine.
 
 
5) Začnite využívať výhody, ktoré prinášajú štatistické informácie o vašich tržbách. Prehľad nájdete na stránke Analytika, dáta zo štatistického XML využíva tiež aplikácia Pricing Monitor a ďalšie. 
 
 

Pridať nový komentár