Prehľad o tržbách v Mergade? Žiadny problém!


Jedným z kľúčových ukazateľov úspechu vášho e-shopu je bez debaty zisk. Ale nie všetky e-shopové riešenia uvádzajú informáciu o maržiach alebo výške nákladov v XML feede. Našťastie Mergado dokáže tento nedostatok napraviť!