Vložené elementy v Mergade – veľká neznáma?

Článok uverejnený 15.05.2017
Možno vás napadlo, že by to išlo skrz vytvorenie elementu so zvislou čiarkou, podobne ako je tomu pri parametroch. Taký prístup bohužiaľ Google neakceptuje a je potrebné sa k týmto vloženým elementom dostať trochu okľukou.
 
1) Začnite vytvorením elementov, ktoré budú obsahovať informáciu o cene a zemi pôvodu pre konkrétneho dopravcu  (napr. Slovenská pošta, PPL alebo iné). Pre cenu dopravy môže nový element vyzerať napríklad následovne: G:PRICE|PPL, pre zem potom: G:COUNTRY|PPL. Informáciu o type dopravy si Mergado vezme z týchto dvoch elementov (podobne by ste potom mohli vytvoriť elementy aj pre ďalší typ dopravy – poštu, DHL,...).
 
 
2) Konkrétne informácie o cene dopravy u tohto dopravca potom doplníme pravidlom. To aplikujeme na výber, ktorý potrebujeme (napríklad keď je rôzna cena dopravy podľa hodnoty zásielky alebo jej veľkosti/hmotnosti.) V našom príklade budeme postupovať podľa ceny tovaru – rozdelíme si ho na dva výbery, do 200 Kč a nad 200 Kč. Využijeme typ pravidla Prepísať a pre element, ktorý sme si vytvorili (G:PRICE|PPL), nastavíme konkrétnu cenu – napr. 89 Kč.
 
 
3) Obdobne postupujeme v prípade doplnenia informácie o zemi (G:COUNTRY|PPL), ktorú pomocou pravidla upravíme na SK (CZ, UK,…). Pre každý cenový výber môžeme samozrejme nastaviť i nú cenu.
 
 
Výstup vášho feedu potom bude vyzerať následovne:
 
 
A takto náhľad z XML feedu:
 
 
Pomohli sme vám? Ďalšie články o nastavení feedu pre Goole Nákupy nájdete tu
 
 

Pridať nový komentár