Tipy pre prácu s výbermi produktov

O výberoch produktov

Na stránke Produkty môžete v Mergade vytvárať rôzne výbery tovaru. De facto to skupiny položiek tovaru. Na čo je to dobré ? Napríklad na to, že ku každému výberu môžete vytvárať pravidlá. Tie následne napríklad upravia hodnoty elementov, naplnia ich novými hodnotami a ďalšie. Tieto pravidlá fungujú automaticky. Výhoda je teda v tom, že ak napríklad pomocou pravidla nastavíte cenu za preklik MAX_CPC 0,1€ pre všetok tovar s cenou PRICE_VAT vyššou ako 40€, tak keď do e-shopu doplníte nový tovar, ktorý túto podmienku spĺňa, Mergado mu novú cenu za preklik nastaví automaticky, bez vášho zásahu.

Ako vytvárať výbery produktov

Základom je formulár na stránke Produkty. Vjednoduchom rozhraní" si môžete výbery naklikať. Vyberiete vždy element, operátor a nastavíte hodnotu podmienky. Následne odošlite. Po skontrolovaní si môžete výber uložiť.

Elementy vo výberoch

Na výber máte zo všetkých elementov, ktoré sú buď vo vašom vstupnom XML z e-shopu, alebo sú vytvorené Mergadom. Pre ľahšiu prácu umožňuje select box filtrovanie. Stačí začať písať názov elementu viď náhľad nižšie..

Výběr zboží v Mergadu

Operátory

Operátory definujú spôsob, akým bude Mergado pri výbere produktov s podmienkou pracovať. Aktuálne vie spracovať nasledujúce operátory:

 • Obsahuje regulárny výraz, vyberie položky, ktoré v elemente obsahujú vami uvedený text. Podporuje regulárne výrazy, ale to je vychytávka pre veľmi skúsených užívateľov.
 • Neobsahuje regulárny výraz, opak predchádzajúceho operátora, teda vyberie produkty, ktoré daný text neobsahujú.
 • Je rovné, vyberie hodnoty, ktoré sa rovnajú napr. uvedenému číslu.
 • Nie je rovné, opak predchádzajúceho operátora.
 • Menšie alebo rovné ako, vyberie hodnoty, ktoré sú menšie alebo rovné uvedenému číslu.
 • Väčšie alebo rovné ako, opak predchádzajúceho operátora.
 • Menšie ako, vyberie hodnoty menšie ako vami uvedené číslo.
 • Väčšie ako, opak predchádzajúceho operátora.
 • Je obsiahnutý vo výpise, vyberie hodnoty podľa zoznamu. Podrobne je tento operátor popísaný tu v popise operátora IN a tu je nedávna novinka v práci s operátorom IN.
 • Nie je obsiahnutý vo výpise, opak predchádzajúceho operátora.

Pokročilé rozhranie

Kým základné rozhranie umožňuje zadať podmienku jedinú, pokročilé rozhranie umožňuje podmienky zadávať textovým zápisom a skladať ich k sebe pomocou:

 • operátora OR, znamenáalebo", teda tovar je vybratý ak spĺňa aspoň jednu z podmienok
 • operátora AND, tovar je vybratý, iba ak spĺňa obe podmienky súčasne
 • zátvoriek, priraďujú k sebe výrazy, ktoré k sebe patria

Viac napovie nasledujúci príklad:

(MANUFACTURER ~ "Adidas" OR MANUFACTURER ~ "Nike") AND PRICE_VAT > "30"

vyberá tovar od výrobcov Adidas alebo Nike, ktorý stojí viac ako 30€ vrátane DPH.

Ako pracovať s výbermi produktov

Výbery produktov veľmi mocné. Umožňujú spájať výrobcov, kategórie tovaru, ceny aj ďalšie elementy do výberov tak, že umožnia tovar rozdeliť na skupiny veľmi presne. Následne možno s uloženými výbermi pracovať pomocou pravidiel. Napríklad nastavením cien za prekliky, doplnením cien dopravy, parametrov ale aj mnohými inými spôsobmi.

Vyskúšajte si to priamo v Mergade >

 

Pridať nový komentár