Rebríček slovenských vyhľadávačov produktov 2013

Návštevnosť vyhľadávačov produktov v roku 2013

Vyhľadávač Návštev Zobrazených stránok
Heureka.sk 57 164 769 395 371 506
Najnakup.sk 9 781 375 44 086 310
Pricemania.sk 5 796 681 20 115 313
Kauf.sk *1 169 496 *2 903 739
Zoznamtovaru.sk *867 158 *2 189 177

*hodnoty sú za poslední štyri mesíace roku 2013

Heureka vyhľadávániu produktov jasne dominuje. Okrem Heureka.sk navyše zobrazujú jej inzeráty taktiež jej satelitné weby Kauf.sk a Zoznamtovaru.sk. Tie vstúpili do merania AIMmonitoru až v priebehu roku 2013, avšak výsledky dávají tušiť ich veľkosť.

Menšie vyhľadávače produktov

Na trhu existuje rada menších vyhľadávačov tovaru. Ako príklad uveďme Tovar.sk, Najlepsie-ceny.sk či Superdeal.sk. Tie nie sú súčásťou auditu návštěvnosti AIMmonitor a o ich prednostiach si povieme niekedy nabudúce.

Ako vyhodnocovať výsledky

Súčet návštěvnosti za celý rok dává tušiť dominantné postavenie Heureky. Na druhú stranu hovorí, že inzercia v ostatných vyhľadávačoch nemôže byť pre e-shop rentabilná. Ba naopak, ak budete starostlivo vyhodnocovať výsledky, dokážete rozložiť svôj inzertný rozpočet tak, aby bol rentabilný maximálne a menšie vyhľadávače tomu môžu pomôcť.

Pridať nový komentár