Ako na cenové porovnávače (7.diel) - Nastavenie cien za preklik alebo tzv. bidding

Čo je cena za preklik

Všeobecne cena za preklik (PPC - PayPerClick alebo CPC - CostPerClick) je spôsob platenia za reklamu na internete. S ponukou ceny za kliknutie (PPC) platíte za každé kliknutie na reklamu. V prípade kampaní s ponukou CPC nastavíte maximálnu cenu za kliknutie, čo je najvyššia suma, ktorú ste ochotní zaplatiť za kliknutie na reklamu. Na Heureke však často neplatíte maximálnu ponúkanú cenu, ale iba cenu, ktorú je potrebné platiť, aby sa umiestnil na danej pozícii. Cenový model CPC sa niekedy označuje aj ako platba za kliknutie (PPC).

Ako funguje ponuka za prekliky na Heureke

Základné podmienky

Na začiatok je dobré spomenúť základné podmienky pre fungovanie nastavenia cien za prekliky. Základné podmienky sú: 

  • váš e-shop musí mať certifikát Overené zákazníkmi 
  • na produktovej karte musí byť 6 a viac inzerujúcich e-shopov

Pokiaľ je na produktovej karte menej ako 6 e-shopov, bidding jednoducho nie je zapnutý.

Spôsoby nastavenia cien za prekliky

Opäť sú k dispozícii dve možnosti ako nastaviť svoje CPC:

  • priamo v administrácii Heureky
  • nastavenie CPC v XML feede

Rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi je ten, že pokiaľ v prvom prípade, teda v administrácii Heureky, dokážete nastaviť cenu za preklik len na úrovni kategórií, v XML feede toto môžete urobiť až na úroveň jednotlivých produktov. Výhody sú zjavné na prvý pohľad. Lepšia selekcia produktov na ktoré chcete biddovať a tým pádom aj efektívnejšia správa rozpočtov na bidding. Je dobré vedieť aj to, že prioritu má vždy nastavenie ceny v XML feede

Nastavenie CPC v administrácii Heureky

Ako to vyzerá v praxi

V praxi je to tak, že Heureka ponúka na prehľade porovnania cien k jednotlivým produktom TOP 3 platené pozície, na ktorých sa zobrazí ponuka e-shopov s najvyššou cenou za preklik. Okrem ceny prekliku majú vplyv na tieto pozície aj recenzie obchodu, dostupnosť tovaru a cena. Platí však, že najväčšiu váhu má cena prekliku. Tieto TOP 3 pozície sú z hora aj zdola ohraničené oranžovým rámčekom. Všetky ostatné ponuky e-shopov sa zobrazia pod týmto rámčekom, zoradené podľa ceny produktu. Produkty nezaradené do produktových kariet sa zobrazia iba vo fulltextovom vyhľadávaní (nie je možné nastaviť cenu za preklik). To znamená, že akékoľvek nastavenie ceny za preklik, v našom prípade elementu HEUREKA_CPC, sa prejaví len na prvých troch pozíciach. Pokiaľ užívateľ Heureky klikne na ponuku vášho e-shopu mimo týchto troch pozícií z kreditu sa vám odčíta minímalna cena za preklik v danej kategórii.

Z vyššie uvedeného vyplýva aj to, že biddovať sa rozhodne oplatí. Dôvodom je CTR. CTR je skratka z anglického Click-Through Rate, v slovenčine sa prekladá ako miera prekliku. Ide o pomer medzi počtom kliknutí na reklamu (resp. preklikov) a celkovým počtom zobrazení reklamy. Pojem sa väčšinou používa v súvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadruje jej približnú efektivitu. Výpočet CTR je jednoduchý:

  • CTR (%) = počet preklikov / počet zobrazení * 100

 

Ukážka TOP 3 pozícií ktoré ovplyvňuje bidding

Ukážka porovnania cien na Heureke (oranžový box s TOP 3 e-shopmi a pod nimi ponuky ostatných podľa ceny).

Záver

Povedali sme si čo sú ceny za prekliky, aké sú podmienky pre ich nastavenie a ako sa dostať medzi tie najkvalitnejšie e-shopy z pohľadu kritérií Heureky. Ukázali sme taktiež aké existujú spôsoby úpravy cien za prekliky. Na toto nadviažeme v ďalšej časti seriálu kde si ukážeme v komentovanom videu ako si nastaviť ceny za prekliky v XML feede pomocou Mergada. Ostaňte naladení!

Pridať nový komentár