Tvorba a optimalizácia Google Shopping feedu pre e‑shop na WooCommerce

Petra Marková
28. 7. 2022
13 minút čítania

V reklamnej a digitálnej agentúre ImperialMedia sa už niekoľko rokov venujeme tvorbe e‑shopov a nadväzujúcemu marketingu. Jedným z efektívnych spôsobov propagácie je inzercia produktov v Google Nákupoch. Aby sme však mohli inzerovať tovar na tomto kanáli, musíme vytvoriť správne štruktúrovaný XML feed s čo najpodrobnejšími informáciami o produktoch.

V reklamnej a digitálnej agentúre ImperialMedia sa už niekoľko rokov venujeme tvorbe e‑shopov a nadväzujúcemu marketingu. Jedným z efektívnych spôsobov propagácie je inzercia produktov v Google Nákupoch. Aby sme však mohli inzerovať tovar na tomto kanáli, musíme vytvoriť správne štruktúrovaný XML feed s čo najpodrobnejšími informáciami o produktoch.

Tvorba kvalitného feedu začína už pri plnení produktov na web. Čím systematickejšie informácie o produktoch naplníte, tým kvalitnejší XML feed dokážete generovať. Je teda žiaduce vkladať k produktom čo najviac relevantných vlastností, zadávať správne katalógové čísla a pod.

V tomto článku rozoberieme „prípad zo života“, konkrétne e‑shop na WooCommerce s náhradnými dielmi pre automobily, kde sa klient v rámci úspory rozhodol naplniť zhruba 4 000 produktov svojpomocne.

Ako správne plniť produkty

Aby ste mohli generovať kvalitné XML feedy a súčasne prezentovať ponúkané produkty v čo najlepšom svetle, musíte ich do e‑shopu správne zaevidovať. Čo presne to znamená?

 • Názov je základ: 
  • Mal by čo najstručnejšie a najvýstižnejšie popísať a zároveň identifikovať samotný produkt.
  • Nemal by obsahovať katalógové číslo ani výrobcu.
  • Nesmie byť závislý na kontexte, tzn. musí produkt identifikovať rovnako dobre na e‑shope a (nielen) v Google Nákupoch medzi tisíckami podobných položiek (napr. na e‑shope s esenciálnymi olejmi je názov produktu „Vanilka“ relatívne výstižný, v Google Nákupoch je však príliš všeobecný a v tomto prípade veľmi zavádzajúci).
 • Vždy zadávajte popis:
  • Uvádzajte v ňom detailné informácie o produkte.
  • Popis musí vždy obsahovať text (nesmie byť napr. vytvorený iba z obrázkov).
  • Ak vkladáte obrázky alebo videá, ktoré obsahujú dôležité informácie, vždy ich uveďte aj v texte.
 • Používajte kvalitné fotografie.
 • Pokiaľ je to možné, vždy pri produktoch zadávajte katalógové číslo (SKU) alebo EAN.
 • Nastavujte k produktom relevantné vlastnosti:
  • Vždy sa snažte nastavovať vlastnosti, ktoré produkt vystihujú.
  • Predovšetkým pri textile nastavujte farbu, veľkosť, prípadne materiál.
  • Pomocou vlastností uvádzajte taktiež značku alebo výrobcu.

Pokiaľ dodržíte vyššie uvedené body, zaistíte si značnú konkurenčnú výhodu nielen v inzercii a porovnávačoch tovaru, ale aj priamo na samotnom e‑shope, kde budete svoje produkty p rezentovať prehľadnou formou.

Inzerujte ziskovo na Google Nákupoch pomocou Mergada. Všetky dôležité informácie aj návody, ako na tomto kanáli efektívne nastaviť reklamu, nájdete na stránke Ako na Google Nákupy.

Generovanie XML feedu vo WooCommerce

XML feedy dokážete vo WooCommerce generovať množstvom spôsobov. V princípe však ako technický implementátor e‑shopu stojíte pred 2 možnosťami:

 1. naprogramovať vlastný generátor
 2. alebo použiť plugin

Na platformách ako je WooCommerce, dáva prvá možnosť zmysel iba vo veľmi špecifických prípadoch, medzi ktoré Google Shopping feed určite nepatrí.

Logicky teda pôjdete cestou využitia nejakého pluginu, ktorý za vás všetku prácu (alebo aspoň jej drvivú väčšinu) odvedie. Vhodný plugin by mal byť dobre konfigurovateľný. Mal by mať podporu formátov pre väčšinu platforiem používaných v krajine, kde chce klient produkty inzerovať. A predovšetkým by mal umožňovať generovať viac rôznych feedov naraz. Nikdy totiž neviete, kedy bude chcieť klient expandovať na ďalšie platformy.

Dostupné pluginy

V ImperialMedia sme pre generovanie feedov vyskúšali niekoľko pluginov. Každý má svoje výhody a nevýhody:

 • Product Feed PRO for WooCommerce:
  • V základnej verzii je zadarmo (pre bežné použitie to úplne stačí).
  • Plugin podporuje obrovské množstvo výstupných formátov.
  • Paralelne môžete nechať generovať neobmedzené množstvo feedov.
  • Prvú konfiguráciu každého feedu musí vykonávať niekto, kto pozná a rozumie špecifikácii daného formátu.
  • Výborná podpora pre Google Shopping feed. Pri ostatných formátoch však neponúka všetky možnosti (predovšetkým chýba mapovanie kategórií).
 • Toret XML Feedy pre porovnávače:
  • Platený plugin.
  • Generuje kvalitné výstupné dáta.
  • Vhodný aj pre technicky menej zdatných užívateľov.
  • Produkty môžete konfigurovať hromadne aj nezávisle na sebe.
  • Podporuje najpoužívanejšie formáty, zďaleka však nie všetky potrebné (chýba napr. Favi).
 • Mergado Pack + Mergado:
  • Mergado Pack umožňuje generovať XML feed, ktorý ďalej spracujete v Mergade
  • Samotný plugin Mergado Pack je zadarmo, platformu Mergado si musíte predplatiť.
  • Administrácia feedov je oddelená od administrácie e‑shopov.
  • Podpora obrovského množstva formátov pre české i zahraničné platformy.
  • Široké možnosti konfigurácie a „postprocessingu“ jednotlivých feedov.

V prípade tohto klienta padla voľba jednoznačne na Mergado, vďaka ktorému sme mohli výstupný feed upraviť takmer na nepoznanie.

Objavte Mergado Pack pre WooCommerce
 • ľahko exportujete produktové feedy a prevediete ich do stoviek formátov
 • prepojte svoj WooCommerce e‑shop so svetom elektronického obchodu z jedného miesta
 • bezplatný nástroj na implementáciu reklamných služieb a pluginov

Inštalácia Mergado Packu a vygenerovanie produktového feedu

Mergado Pack nainštalujete štandardne z repozitára WordPressu. V administrácii webu prejdeme do sekcie Pluginy –⁠ Inštalácia pluginov, vyhľadáme „Mergado Pack“ a klikneme na tlačidlo „Inštalovať“ a následne „Aktivovať“.

Akonáhle sme plugin aktivovali, môžeme ihneď nechať vygenerovať produktový feed. V administrácii e‑shopu prejdeme do Mergado Pack — Produktový feed a klikneme na tlačidlo “Vytvoriť XML feed”. Následne počkáme, kým sa feed kompletne nevygeneruje. Podľa počtu produktov v e‑shope môže táto operácia trvať pár sekúnd aj desiatky minút.

Nastavenie cronu

Po vygenerovaní feedu klikneme na tlačidlo „Pokračovať na nastavení cronu“. Tu sa musíme rozhodnúť, či necháme automatické pregenerovanie feedu na WordPress crone alebo využijeme vlastný cron. Ak sa nechcete zaoberať dodatočnou konfiguráciou, nechajte začiarknuté pole „Aktivovať WP cron“.

V ImperialMedia máme cron nastavený mierne odlišným spôsobom, než je bežné. Štandardný WordPress cron je skôr „pseudo-cron“, ktorý sa aktivuje, iba keď nejaký návštevník (alebo robot) otvorí webovú stránku. V tom momente dôjde k spusteniu všetkých naplánovaných akcií, ktoré sa majú alebo v minulosti mali spustiť. Aký je dôsledok? Ak pomocou WordPress cronu spúšťame výpočtovo náročnejšie operácie (medzi ktoré môžeme zaradiť aj generovanie feedu), jeden z návštevníkov webu pred sebou nejakú chvíľu uvidí bielu stránku. A to tak dlho, pokiaľ sa všetky naplánované operácie nedokončia.

Z toho dôvodu sme zakázali na našich serveroch spúšťanie úloh WordPress cronom v rámci HTTP požiadaviek a nechávame cron spúšťať každú minútu priamo serverom. Vďaka tomu nedochádza k ovplyvňovaniu rýchlosti spracovania požiadaviek a cron sa spúšťa pravidelne nezávisle od návštevnosti webu.

Zakázanie spúšťania cronu v rámci HTTP požiadaviek nastavíte jednoduchým pridaním konštanty do wp-config.php:

define( ‘DISABLE_WP_CRON’, true );

V takom prípade však v nastavení cronu pre produktový feed uvidíte hlášku „Váš WP cron (wp-cron.php) je deaktivovaný.“

Mergado Pack nedokáže rozpoznať, či je WordPress cron zakázaný kompletne alebo či je spúšťaný externe. Treba mu to povedať. Pomocou záložky s ikonou ozubeného kolesa prejdeme do Nastavenia, rozklikneme „Pokročilé nastavenia“ a zaškrtneme pole „Odomknúť WP cron formulár“.

Následne prejdeme späť do záložky Zoznam feedov, rozbalíme produktový feed a klikneme na tlačidlo „Nastavenie cronu“. Tu sa uistíme, že máme zaškrtnutéAktivovať WP cron“ a že je interval nastavený na vhodnú hodnotu. Ak spúšťate WordPress cron externe rovnako ako my, silne odporúčame nastaviť plán na čo najnižšiu možnú hodnotu, aby sa zmeny v produktoch prepisovali do feedu čo najrýchlejšie.

V tomto bode nemôžem nespomenúť, že 15 minút mi stále príde ako pomerne veľký interval a osobne by som sa vôbec nehneval, keby bolo možné nastaviť ho napr. na 5 minút alebo menej. Treba sa táto úprava podarí vývojárom Mergado Packu zapracovať.

Vytvorenie exportu v Mergade

Produktový feed máme vygenerovaný. Je najvyšší čas vytvoriť z neho export v Mergade. Prejdeme teda do Mergada, klikneme na „Nový export“, vložíme URL produktového feedu z e‑shopu, zvolíme e‑shop, formát vstupného feedu nastavíme na „Mergado XML [cz]“ a formát výstupného feedu na „Google Nákupy [cz]“ . Následne počkáme, kým Mergado vygeneruje „prvú verziu“ feedu.

Aj bez akýchkoľvek úprav je štandardne hneď prvý vygenerovaný feed pomerne kvalitný, v prípade nášho klienta však mal k dokonalosti veľmi ďaleko. Pozrime sa na vzorový produkt, ktorý sa do feedu prepísal:

Úprava feedu

Poďme teraz identifikovať chyby a problémy, ktoré feed obsahuje, a pokúsme sa ich pomocou Mergada odstrániť.

Vyskúšajte Audit feedu zadarmo
 • zlepšite kondíciu vášho feedu a získajte odporúčania na jeho opravu
 • rýchla a bezplatná technická analýza

Katalógové číslo v názve produktu

Klient zapísal katalógové číslo do názvu produktu namiesto toho, aby ho v e‑shope vyplnil do vyhradeného poľa „SKU“. Keďže však v tomto prípade katalógové číslo pomerne ľahko identifikujeme (skladá sa iba z číslic a veľkých písmen a nachádza sa vždy ako „posledné slovo“ v názve), nič nám nebráni v tom, aby sme ho nechali Mergadom extrahovať do elementu G:MPN, kam podľa špecifikácie patrí.

Vytvoríme výber s produktmi bez explicitne nastaveného katalógového čísla (v budúcnosti pravdepodobne klient bude katalógové čísla zapisovať do správneho poľa, také produkty teda nechceme ovplyvniť):

 1. Prejdeme do „Produkty“.
 2. Vyhľadáme podľa podmienky: [PRODUCTNO] = “”
 3. Klikneme na „Hľadať“.
 4. Uložíme výber s názvom „Produkty bez katalógového čísla“.

Následne vytvoríme pravidlo, ktoré z názvu vytiahne katalógové číslo.

 1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
 2. Nastavíme pravidlo:
  1. Názov = Skopírovanie katalógového čísla z názvu do MPN
  2. Typ pravidla = Hromadné prepisovanie podľa hodnôt
  3. Výbery = Produkty bez katalógového čísla
 3. Zaškrtneme „Regulárny výraz“
 4. Nastavíme „Element, v ktorom hľadáme“ na „NAME_EXACT“.
 5. Nastavíme „Element, do ktorého zapisujeme“ na „G:MPN“.
 6. Vyplníme jeden riadok tabuľky: ^(.*)\s([A‑Z0‑9]+)$ → \2.
 7. Klikneme na „Vytvoriť“.

Týmto sme v podstate Mergadu povedali: „Pri všetkých produktoch, u ktorých nebolo vyplnené katalógové číslo, sa pokus rozdeliť názov produktu na 2 časti tak, aby druhá časť obsahovala len veľké písmená a číslice (tzn. [A‑Z0‑9]+) a túto druhú časť (\2) skopíruj do elementu G:MPN.”

Rovnakým princípom vytvoríme druhé pravidlo, ktoré následne vymaže katalógové číslo z názvu produktu. Berme na vedomie, že katalógové číslo môže byť od zvyšku názvu oddelené zvislítkom. V takom prípade chceme z názvu odobrať aj toto zvislítko.

 1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
 2. Nastavíme pravidlo:
  1. Názov = Odstránenie katalógového čísla z názvu
  2. Typ pravidla = Hromadné prepisovanie podľa hodnôt
  3. Výbery = Produkty bez katalógového čísla
 3. Zaškrtneme „Regulárny výraz“.
 4. Nastavíme „Element, v ktorom hľadáte“ na „NAME_EXACT“.
 5. Nastavíme „Element, do ktorého zapisujete“ na „TITLE“.
 6. Vyplníme 2 riadky tabuľky:
  1. ^(.*)\s[|]?\s([A‑Z0‑9]+)$ → \1
  2. ^(.*)\s([A‑Z0‑9]+)$ → \1
 7. Klikneme na „Vytvoriť“.

Vytvorte si prehľadné prostredie v Mergade pomocou správneho zaobchádzania s pravidlami. Využitie tipov z článku Ide to aj inak: Uľahčite si nastavenie pravidiel v Mergade vám ušetrí čas aj starosti.

Produkty na objednávku

Pri väčšine produktov klient v e‑shope nastavil, že sú na objednávku. Z pohľadu e‑shopu samotného je to v poriadku (spracovanie objednávky klientovi môže trvať až 7 dní), z pohľadu Google Nákupov nie. Google neumožňuje inzerovať produkty na objednávku a keby sme do feedu nezasiahli, drvivá väčšina produktov by bola nepredajná.

Ako túto situáciu vyriešiť bez toho, aby sme vo feede uvádzali zavádzajúce informácie? Google umožňuje vyplnenie elementov G:MIN_HANDLING_TIME a G:MAX_HANDLING_TIME, v rámci ktorých uvedieme minimálny, resp. maximálny počet dní, počas ktorých môže e‑shop objednávku spracovávať. Pokiaľ vyplníme tieto elementy, nič nám nebráni nastaviť, že sú produkty skladom.

 1. Výber produktom skladom:
  1. Prejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhľadáme produkty podľa podmienky: [AVAILABILITY] = “in stock”
  3. Uložíme výber ako „Produkty skladom“.
 2. Výber produktov na objednávku:
  1. Prejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhľadáme produkty podľa podmienky: [AVAILABILITY] = “preorder”
  3. Uložíme výber ako „Produkty na objednávku“.
 3. Nastavenie produktov na objednávku ako skladom:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Dostupnosť produktov na objednávku“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Prepísať“.
  4. Nastavíme výber na „Produkty na objednávku“.
  5. Nastavíme element na „G:AVAILABILITY“.
  6. Nastavíme nový obsah na „in stock“.
 4. Vyplnenie G:MIN_HANDLING_TIME:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Minimálna doba spracovania“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Hromadné prepisovanie podľa výberu“.
  4. Nastavíme element na „G:MIN_HANDLING_TIME“.
  5. Vyplníme tabuľku:
   1. Výber “Produkty skladom” → 0
   2. Výber “Produkty na objednávku” → 2
 5. Vyplnenie G:MAX_HANDLING_TIME:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Maximálna doba spracovania“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Hromadné prepisovanie podľa výberu“.
  4. Nastavíme element na „G:MAX_HANDLING_TIME“.
  5. Vyplníme tabuľku:
   1. Výber “Produkty skladom” → 2
   2. Výber “Produkty na objednávku” → 7

Preložené do “ľudskej reči” hovoríme Mergadu: „Nájdi všetky produkty, ktoré sú skladom a nastav u nich G:MIN_HANDLING_TIME na hodnotu 0 a G:MAX_HANDLING_TIME na hodnotu 2. Potom nájdi všetky produkty na objednávku, nastav ich ako skladom a vyplň u nich G:MIN_HANDLING_TIME na hodnotu 2 a G:MAX_HANDLING_TIME na hodnotu 7.“

Vďaka tomuto nastaveniu môžeme inzerovať klientove produkty bez toho, aby sme klamali koncového zákazníka.

Značka

Značka produktu by mala byť uvedená vždy, keď je to možné. Google pre ňu v rámci feedu vyhradil element G:BRAND. WooCommerce žiadne špeciálne pole pre značku nemá. Je teda dobrým pravidlom ju vkladať ako vlastnosť produktu.

V tomto prípade však klient bohužiaľ vložil značku ako vlastnosť len pri niekoľkých produktoch. Väčšinou ju zakomponoval do názvu produktu, odkiaľ ju môžeme extrahovať.

Ak teda bude značka k dispozícii v rámci vlastností, použijeme hodnotu príslušnej vlastnosti a vlastnosť samotnú skryjeme. Pri ostatných produktoch sa značku pokúsime extrahovať z názvu.

 1. Skopírovanie značky z vlastnosti:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Značka z vlastnosti“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Prepísať“.
  4. Nastavíme výber na „Všetky produkty“ (aktuálne nám nevadí, že prepíšeme všetky produkty, element G:BRAND v tejto fáze nie je nikde vyplnený).
  5. Nastavíme element na G: BRAND.
  6. Nastavíme nový obsah na „%PARAM_​Znacka%“.
 2. Vytvorenie výberu produktov na extrakciu značky z názvu:
  1. Prejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhľadáme produkty podľa podmienky: [PARAM|Značka] = “”
  3. Uložíme výber ako „Produkty bez značky“.
 3. Vytvorenie pravidla pre extrakciu značky z názvu:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Značka z názvu“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Hromadné prepisovanie podľa hodnôt“.
  4. Nastavíme výber na „Produkty bez značky“. Nastavíme „Element, v ktorom hľadáte“ na „NAME_EXACT“.
  5. Nastavíme „Element, do ktorého zapisujete“ na „G:BRAND“.
  6. Teraz je potrebné do tabuľky uviesť čo najviac slov reprezentujúcej značky, ktoré sa nachádzajú v názvoch produktov; vyplníme teda tabuľku takto: 
   1. Škoda → Škoda
   2. Skoda → Škoda
   3. Volkswagen → Volkswagen
   4. VW → Volkswagen
   5. Seat → Seat
   6. Audi → Audi
   7. Toyota → Toyota
   8. BMW → BMW
   9. Citroen → Citroen
   10. Mercedes → Mercedes-Benz
 4. Skrytie pôvodnej vlastnosti „Značka“:
  1. Prejdeme do „Elementy“.
  2. Vyhľadáme „G:ATTRIBUTE_VALUE|Značka“.
  3. V príslušnom riadku klikneme na ikonu oka („Skryť element“).

Nastavenie G:IDENTIFIER_EXISTS

Google vyžaduje, aby sme pri každom produkte vyplnili EAN alebo značku v kombinácii s katalógovým číslom. Pokiaľ žiadnu z týchto požiadaviek nemôžeme splniť, uvedieme element „G:IDENTIFIER_EXISTS“ s hodnotou „no“, alebo „false“. Tým Googlu povieme, že pre daný produkt neexistuje na trhu unikátny identifikátor.

Pozor! Ak Google vyhodnotí, že pri niektorom produkte uvádzate G:IDENTIFIER_EXISTS = no / false, a daný produkt pritom identifikátorom disponuje, bude tento produkt buď znevýhodnený alebo úplne zamietnutý. Je teda veľmi dôležité vypĺňať EAN alebo značku a katalógové číslo všade, kde je to možné.

Tento krok by ste mali urobiť pri každom feede pre Google, ktorý v Mergade spravujete.

 1. Vytvorenie výberu:
  1. Prejdeme do „Produkty“.
  2. Prepneme vyhľadávanie na „na výstupe“.
  3. Vyhľadáme produkty podľa podmienky: ([G:BRAND] = “” AND ([G:GTIN] = “” OR [G:MPN] = “”))
  4. Uložíme výber ako „Produkty bez identifikátora“.
 2. Vyplnenie elementu G:IDENTIFIER_EXISTS:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Označenie produktov bez identifikátora“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Prepísať“.
  4. Nastavíme výber na „Produkty bez identifikátora“.
  5. Nastavíme element na G:IDENTIFIER_EXISTS.
  6. Nastavíme nový obsah na „no“.

Google kategórie

Každý inzerovaný produkt by mal byť zaradený v niektorej z kategórií definovaných Googlom. V Mergade ide našťastie o jednu z najjednoduchších činností.

 1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
 2. Pomenujeme pravidlo „Google kategórie“.
 3. Nastavíme typ pravidla na „Hromadné premenovanie kategórií“.
 4. Nastavíme výber na „Všetky produkty“.
 5. Klikneme na „kúzelné tlačidlo“ „Navrhnúť kategórie“.
 6. Skontrolujeme, prípadne upravíme navrhnuté kategórie vhodným spôsobom.

Táto funkcia bola jeden z dôvodov, prečo sme Mergado začali používať. Na väčších e‑shopoch neuveriteľne šetrí čas a prácu. A aj napriek tomu, že sme od tej doby vytvorili množstvo pravidiel rôznych typov, toto je jednoducho „naša srdcovka“.

Neplatná hmotnosť

Pri niektorých produktoch sa klientovi podarilo nastaviť neplatnú hmotnosť. Konkrétne u nášho vzorového produktu je hmotnosť nastavená na „kg“, čo je samozrejme nezmysel. Pri takýchto produktoch radšej element s hmotnosťou úplne skryte.

 1. Vytvorenie výberu:
  1. Prejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhľadáme produkty podľa podmienky: ([SHIPPING_WEIGHT] = “kg” OR [SHIPPING_WEIGHT] = “”)
  3. Uložíme výber ako „Produkty bez hmotnosti“.
 2. Skrytie elementu:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Odobranie hmotnosti“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Prepísať“.
  4. Nastavíme výber na „Produkty bez hmotnosti“.
  5. Nastavíme element na „G:SHIPPING_WEIGHT“.
  6. Pole „Nový obsah“ necháme prázdne.

Mergado automaticky skrývá prázdné elementy. Díky této vlastnosti a výše uvedenému pravidlu se u příslušných produktů element G:SHIPPING_WEIGHT zcela skryje.

Odobranie G:TAX

Hoci špecifikácia Google Shopping feedu hovorí, že element G:TAX uvádzajúci výšku daňovej sadzby produktu môžeme používať iba na území USA, Mergado ho v rámci aplikácie prevodníka formátov vždy pridá. Jeho skrytie je našťastie otázkou pár klikov.

Keďže chceme tento element skryť nepodmienečne pri všetkých produktoch, stačí ísť do sekcie „Elementy“, vyhľadať „G:TAX“ a pri príslušných riadkoch kliknúť na ikonu oka („Skryť element“).

Skrátený popis namiesto hlavného

Vo WooCommerce dokážete ku každému produktu nastaviť nielen hlavný popis, ale aj tzv. skrátený popis, ktorý sa objaví väčšinou vedľa fotografie produktu. Pri niekoľkých produktoch však klient nastavil tento skrátený popis namiesto hlavného.

Aby neboli také produkty Googlom zbytočne znevýhodňované alebo dokonca zamietnuté, nastavíme pri produktoch s chýbajúcim popisom do elementu G:DESCRIPTION aspoň tento skrátený popis.

 1. Vytvorenie výberu:
  1. Prejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhľadáme produkty podľa podmienky: [DESCRIPTION] = “”
  3. Uložíme výber ako „Produkty bez popisu“.
 2. Vytvorenie pravidla:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Nahradenie prázdneho popisu skráteným“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Prepísať“.
  4. Nastavíme výber na „Produkty bez popisu“.
  5. Nastavíme element na „G:DESCRIPTION“.
  6. Nastavíme nový obsah na „%DESCRIPTION_SHORT%“.

Skrytie produktov na prenájom

Záverečnou úlohou bolo skrytie produktov, ktoré nie sú určené na inzerciu na Google Nákupoch. Klient ponúka okrem náhradných dielov aj automobily na krátkodobý prenájom, ktoré z technických dôvodov eviduje ako špeciálne typy WooCommerce produktov.

V našom konkrétnom prípade nijako nevieme produkty rozlíšiť na základe žiadneho príznaku ani kategórie. Musíme preto vykonať výber na základe ID.

 1. Vytvorenie výberu:
  1. Prejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhľadáme produkty podľa podmienky (operátor „IN“ sa prekladá ako „je vo zozname“): [ITEM_ID] IN (“1061”; “1060”; “1059”)
  3. Uložíme výber ako „Produkty na prenájom“.
 2. Vytvorenie pravidla:
  1. Prejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pomenujeme pravidlo „Skrytie produktov na prenájom“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Skrytie produktu“.
  4. Nastavíme výber na „Produkty na prenájom“.

Pregenerovanie feedu

Po vykonaní všetkých úprav odporúčam pregenerovať výstupný feed. Prejdeme do Nastavenia – Pregenerovanie a klikneme na „Pregenerovať všetko“. Hoci Mergado ponúka ešte možnosť „Pregenerovať zmenené“, preferujem pri takto rozsiahlych úpravách aspoň prvýkrát kompletné pregenerovanie feedu.

Po pregenerovaní skontrolujeme vzorový produkt, ktorý teraz vo výstupnom feede vyzerá takto:

Oproti pôvodnej podobe sa produkt líši hneď v niekoľkých ohľadoch:

 • Katalógové číslo bolo presunuté z nadpisu do elementu G:MPN.
 • Značka bola presunutá z vlastnosti do elementu G:BRAND.
 • Dostupnosť bola nastavená na „skladom“.
 • Boli doplnené elementy „G:MIN_HANDLING_TIME“ a „G:MAX_HANDLING_TIME“.
 • Element G:SHIPPING_WEIGHT s neplatnou hodnotou bol skrytý.
 • V ČR nepotrebný element G:TAX bol skrytý.
Mergado na 30 dní zadarmo
 • feed si upravíte sami a ušetríte náklady za prácu programátora
 • plný prístup ku všetkým funkciám už v skúšobnej verzii

Záver

V rámci tohto článku som chcel demonštrovať jeden zo spôsobov, akým dokážete Mergado použiť a akým ho najčastejšie používame my – na opravu problémov a chýb spôsobených väčšinou nesprávnou prácou s e‑shopom a čiastočným alebo úplným nepochopením jeho ovládania.

Som si vedomý, že veľká časť spomínaných problémov sa mala riešiť už na strane e‑shopu, nie až na strane Mergada, avšak situácia nám už v tom čase neumožnila sa touto cestou vydať. Vďaka Mergadu sme mohli spustiť kvalitnú inzerciu aj napriek tomu, že dáta k produktom boli naplnené relatívne podpriemerne.

Autor

Prípadovú štúdiu pripravil Web developer agentúry ImperialMedia, Pavel Vybíral.

Petra Marková

Slovenský trh a ľubozvučnú slovenčinu má v MERGADE na starosti content špecialistka Petra. Textuje, bloguje, prekladá a s vášňou tvorí obsah na sociálne siete. A keď práve nehľadá tie správne slová, venuje svoj čas bytovej džungli, pečeniu, kaviarňam alebo cestovaniu.