Ide to aj inak: Uľahčite si nastavenie pravidiel v Mergade

Lukáš Horák
20. 8. 2018
2 minúty čítania

Jedna z hlavných vecí, o ktorú nám v Mergade ide, je to, aby si v ňom užívatelia dokázali vytvoriť prehľadné prostredie, v ktorom sa im bude dobre pracovať. Nastavenie pravidiel je v Mergade typická oblasť, k nej sa dá pristúpiť jednoduchšie, než si užívatelia na prvý pohľad myslia.

Jedna z hlavných vecí, o ktorú nám v Mergade ide, je to, aby si v ňom užívatelia dokázali vytvoriť prehľadné prostredie, v ktorom sa im bude dobre pracovať. Nastavenie pravidiel je v Mergade typická oblasť, k nej sa dá pristúpiť jednoduchšie, než si užívatelia na prvý pohľad myslia. A práve ľahšiemu spôsobu nastavenia pravidiel sa budeme v dnešnom článku venovať.

Používajte jedno pravidlo

Nájsť a nahradiť

Na príklade vyššie vidíme, že si užívateľ na odstránenie veľkostí z názvu vytvoril pre každú veľkosť štyri pravidlá. Toto riešenie je pomerne zdĺhavé a dá sa v ňom ľahko urobiť chyba. Ale všetko sa dá vyriešiť pomocou jedného pravidla Nájsť a nahradiť.

Preto odporúčame tento postup:

  1. Použite jedno pravidlo Nájsť a nahradiť, v ktorom sa bude hľadať regulárny výraz a hľadaný text sa v elemente PRODUCT oddelí zvislítkom, ktoré reprezentuje „alebo“.
  2. Zatrhnite Hľadať ako regulárny výraz a do Násjť zadajte: XL|“XL”|- XL|, XL.
  3. Týmto spôsobom vytvoríte zo štyroch pravidiel jedno univerzálne.

Mergado Tip

Ak odstraňujete aj ďalšie veľkosti, môžete ich všetky obsiahnuť do jedného pravidla. Toto je už pomerne pokročilý úkon. Odporúčame preto začať s jednoduchými úpravami pomocou regulárnych výrazov.

Hromadne prepísať podľa výberu

Ďalší príklad je neprehľadné používanie pravidiel typu Prepísať, ktorými sa do parametru Farba ukladajú hodnoty. Miesto veľkého počtu pravidiel stačí opäť použiť jedno. V tomto prípade je na mieste použiť pravidlo Hromadne prepísať podľa výberu.

V ňom postupujte obdobne ako v provom príklade:

  1. Zvoľte element “PARAM|Farba”
  2. Pre jednotlivé výbery nastavte konkrétne Farby.
  3. Takto vytvoríte jedno pravidlo namiesto viac “malých”.

Mergado Tip

Ak by bol vo farbách systém v zmysle presného umiestnenia v texte (v názve produktu), išlo by farbu do premennej načítať regulárnym výrazom. Pravidlo by sa tým zobecnilo a nebolo by potrebné robiť veľa výberov produktov.

Hromadne premenovať kategórie

Užívateľ sa v treťom príklade rozhodol prepísať kategórie pomocou niekoľko jednotlivých pravidiel. Aj tu je k prepísaniu kategórií pohodlnejšie zvoliť pravidlo Hromadne premenovať kategórie (alebo Hromadne prepísať podľa výberu).

Postup je opäť podobný:

  1. Vyberte príslušný element (CATEGORYTEXT).
  2. Pre každý výber zvoľte konkrétnu kategóriu.
  3. Takto opäť vytvorte jedno univerzálne pravidlo.

Mergado Tip

Už ste skúšali použiť pravidlo Hromadne prepísať hodnoty? Toto všemocné pravidlo vám dokáže našepkať správnu kategóriu. Využite ho namiesto častého používania pravidla Prepísať, či manuálnej editácie.

Ušetrite si čas aj starosti. Naučte sa v Mergade používať regurálne výrazy a „hromadné“ pravidlá. S ich prvým nastavením vám moc radi pomôžeme a vyriešime spolu postup individuálne. Zavolajte nám, alebo napíšte na náš support.

Lukáš Horák

Lukáš sa v Mergade stará o väčšinu komunikácie v češtine. Prostredníctvom blogu, e‑mailu a sociálnych sietí pravidelne zásobuje čitateľa aktualitami z e‑commerce, novinkami a tipmi z Mergada. Pokiaľ práve nie je copywriter, užíva si príjemné veci ako badminton, výlety medzi utajené skvosty osemdesiatkovej hudby a plody mora podávané s červeným vínom.