Dosiahnite vyššej priečky na Heureke so správne nastavenými názvami produktov v ProductADS

Lukáš Horák
22. 1. 2019
3 minúty čítania
Dosiahnite vyššej priečky na Heureke so správne nastavenými názvami produktov v ProductADS

Vaša ponuka na porovnávačoch tovaru uspeje len vtedy, keď bude váš tovar vidieť. E‑shopy inzerujúce na Heureke dostávajú svoju ponuku na predné priečky vo výpise kategórie a vo výsledkoch vyhľadávania pomocou systému Heureka ProductADS.

Vaša ponuka na porovnávačoch tovaru uspeje len vtedy, keď bude váš tovar vidieť. E‑shopy inzerujúce na Heureke dostávajú svoju ponuku na predné priečky vo výpise kategórie a vo výsledkoch vyhľadávania pomocou systému Heureka ProductADS. Aby sa vami zvolené produkty mohli do ProductADS prepísať, musia byť správne spárované. Ukážme si, ako pomocou Mergada upravíte váš feed podľa požiadavkov Heureky.

Ako upravíte feed podľa požiadavkov Heureka ProductADS

Čo sú Heureka ProductADS?

ProductADS je reklamný systém, ktorý značkám (teda výrobcom, popr. Výhradným distribútorom) umožňuje dostávať svoje produkty na predné miesta vo vyhľadávaní, či vo výpise produktov na Heureke, vďaka propagácii formou aukcie. V inzercii samozrejme nefigurujú e‑shopy, ale konkrétny produkt, ktorý upozorňuje na akciu, či novinku.

Na túto službu sme sa hlbšie zamerali v článku Reklamné systémy ProductADS pre Heureku.

Párujte produkty na Heureke pomocou Mergada

Ako sme si už povedali, prvým krokom pre používanie Heureka ProductADS je správna spárovanosť produktov. Aby sme mali produkty správne zaradené do príslušných kategórií, je potrebné ich mať dobre pomenované. To znamená, že potrebujete mať vyplnené požadované elementy.

Všetky informácie o párovaní produktov na Heureke pomocou Mergada nájdete v článku Párovanie a odpárovanie produktov na Heureke a Zboží.cz.

Ukážme si všetko na príklade

Našu podporu nedávno oslovila agentúra spravujúca e‑shop, ktorý ponúka prostriedky pre proteínovú diétu. Tento obchod potreboval špecificky upraviť produkty inzerované cez Heureka ProductADS. Produkty v elementoch PRODUCTNAME a PRODUCT vyžadovali úpravu podľa niekoľko kritérií:

  • do inzercie na ProductADS sa majú zaradiť iba produkty drahšie ako 500 Kč
  • názvy produktov musia byť zoradené podľa vzoru výrobcu | rada | počet porcií | gramáž
  • počet porcií sa nachádza v elemente DESCRIPTION
  • gramáž tovaru je potrebné vypočítať podľa vzorca počet porcií x 35g + 190g krabica

Postup v Mergade

Po konzultácii s našou podporou agentúra produkty v Mergade upravila touto cestou:

1. použili výber produktov s cenou nad 500 Kč

2. pre výpočet počtu porcií najskôr potrebovali získať jednotlivé premenné do vzorca, v Mergade vytvorili premennú POCET_PORCII z elementu DESCRIPTION a následne pridali výpočtové pravidlo

3. pre výpočet gramáže použili pravidlo Výpočet a opäť výber produktov s cenou nad 500 Kč, do vzorcu pre výpočet použili vyššie vytvorenú premennú

4. na tento výber aplikovali pravidlo, ktoré zostavilo PRODUCTNAME z jednotlivých častí (z jednotlivých premenných), niektoré z nich išlo získať z textu iného elementu, ostatné získali výpočtovým pravidlom

5. pre tento istý výber potom na konci prepísali obsah elementu PRODUCT elementom PRODUCTNAME

Vyžaduje vaša inzercia na porovnávačoch špecifické úpravy feedu, ktorých riešenie vyžaduje rozsiahlejšie manuálne operácie? S Mergadom dokážeme tieto operácie vyriešiť pomocou niekoľko jednoduchých krokov. Dostaňte sa k pokročilejším úkonom v Mergade tým, že ovládnete základné operácie. Prehľad ako na ne nájdete v tomto playliste na našom Youtube kanále. A ak si s týmito úpravami nebudete dať vedieť rady sami, oslovte niektorých z našich certifikovaných špecialistov, či agentúr.

Lukáš Horák

Lukáš sa v Mergade stará o väčšinu komunikácie v češtine. Prostredníctvom blogu, e‑mailu a sociálnych sietí pravidelne zásobuje čitateľa aktualitami z e‑commerce, novinkami a tipmi z Mergada. Pokiaľ práve nie je copywriter, užíva si príjemné veci ako badminton, výlety medzi utajené skvosty osemdesiatkovej hudby a plody mora podávané s červeným vínom.