Sprievodca e-shopara: Osvojte si základné operácie v Mergade

Článok uverejnený 19.02.2019

Ste nový e-shopar? Pohybujete sa v branži cenových porovnávačov iba chvíľu? Ste začiatočník v práci s Mergadom? Okrem množstva dielov video nápovedy, ktoré nájdete na našom Youtube kanále, sme pre vás pripravili článok, ktorý vás prehľadne prevedie základnými operáciami v Mergade. Naučí vás, ako si vytvoriť nový element a k nemu výber produktov a ako ho potom použiť pre naplnenie elementu pravidlom.

Správne zvládnuté úkony v Mergade vám ušetria veľa času

Vytvoriť si element je elementárne

Elementy sú časťou XML feedu, ktoré obsahujú vždy jednu konkrétnu informáciu (o názve produktu, jeho cene a pod.). Pomocou elementov môžete v Mergade k vášmu feedu pridávať ďalšie informácie, či niektoré informácie skrývať. Najmä potom slúžia k vyhľadávaniu produktov a vytváraniu výberov.

Ako pridať nový element

Predstavte si, že chcete na Google Nákupoch podávať informáciu o tom, akú farbu majú vaše produkty. Pre túto operáciu slúži element pre farbu COLOR. Ak taký element nemáte vo vstupnom feede, ľahko si ho v Mergade pridáte.

Vytvoríte ho tak, že:

 1. po prihlásení do Mergada vyberte export, v ktorom chcete zvolený element vytvoriť
 2. v ľavom menu prejdete na stránku Elementy
 3. v pravom hornom rohu kliknete na Vytvoriť element
 4. vytvoríte nový element, ktorý bude v našom prípade pomenovaný COLOR

 

Postup vytvorenia nového elementu.

 

K nemu následne priradíte pravidlo, ktoré určí, o akú farbu sa jedná a na základe výberu ho aplikujete na požadované produkty.

Pomocou výberov dokážete zachádzať s ľubovoľným množstvom produktov naraz

Vytvorením výberu produktov získate prostriedok, vďaka ktorému môžete špecifikovať, na aké produkty sa má aplikovať konkrétne pravidlo.

Ako vytvoriť nový výber

Vezmite si, že na vašom e-shope chcete nájsť tovar čiernej farby, tj. taký, ktorý v popise produktu obsahuje text „čierny/čierna/čierne“. Výber teda vytvoríte za pomoci elementu, v ktorom je uložený popis produktu. Pri Google Nákupoch sa element volá DESCRIPTION.

Postup tvorby výberu je:

 1. vo zvolenom exporte si na stránke Produkty vyberte element, v rámci ktorého chcete vyhľadávať (pre nás DESCRIPTION)
 2. zvolíte, či chcete vyhľadávať vo vstupných alebo výstupných hodnotách – vo väčšine prípadov budete vyhľadávať v hodnotách vstupných
 3. pri voľbe podmienky, podľa ktorej sa bude vyhľadávať, zvolíte obsahuje text a do následujúceho políčka zadáte „čern“, pretože taký text vyhovie všetkým kombináciám: „čierny/čierna/čierne“
 4. kliknite na Hľadať a Mergado vám zobrazí výsledky vášho hľadania
 5. takto vyfiltrované produkty si nižšie pomenujete (napr. TOVAR ČIERNEJ FARBY) a uložíte ako výber

Týmto krokom zaistíte, že budete môcť hromadne pracovať so všetkými produktmi čiernej farby a príslušný výber budete mať pripravený pre aplikácie pravidiel. Pre ďalšie informácie o práci s produktmi v Mergade si pustite toto video:

Používaním pravidiel hromadne upravíte produkty

Pravidlá v Mergade predstavujú spôsob, ako na produkty aplikovať hromadné úpravy. Jednotlivé pravidlá sa dajú aplikovať na všetky produkty vo vašom feede, ale omnoho častejšie sú používané v kombinácii s výbermi. Vďaka nim špecifikujete, na aké produkty sa má ktoré pravidlo aplikovať.

Ako naplniť element pravidlom

Do skôr pripraveného elementu COLOR si pravidlom uložíte čiernu.

Postup:

 1. vo zvolenom exporte na stránke Pravidlá kliknete na Vytvoriť pravidlo
 2. najskôr pravidlo pomenujete (v našom prípade napr. Použiť čierne)
 3. vyberte jeho typ (pre nás to bude Prepísať)
 4. zvoľte, na akú skupinu produktov ho budete aplikovať (teda najskôr vytvorený výber TOVAR ČIERNEJ FARBY)
 5. vyberte element, ktorý chcete prepísať (v tomto prípade COLOR)
 6. tvorbu pravidla dokončíte tlačítkom Vytvoriť
 7. aby ste vykonané zmeny skontrolovali, musíte pregenerovať dáta – najjednoduchšie tlačítkom Aplikovať pravidlá

 

Pravidlá sa v Mergade aplikujú postupne zhora dole. Poradie pravidiel môžete zmeniť pretiahnutím.

Typy pravidiel

V Mergade existuje niekoľko typov pravidiel. Ich prehľad nájdete v našej nápovede.

 

Urobte zo základných operácií v Mergade rutinu. Ich zvládnutie vás posunie k pokročilým možnostiam nastavenia a vy budete menej závislí na externej pomoci. Máte ohľadom nastavenia Mergada nejaké otázky? Na veľa z nich nájdete odpoveď na našom fóre.

Pridať nový komentár