E-shopy, využite marketingové agentúry s certifikáciou kvality!

O certifikácii

E-shopy sa ma pýtajú: "...Pán Mergado, odporučte nám marketingových odborníkov, ktorí s vami vedia pracovať, a ktorí nám pomôžu navýšiť tržby nášho e-shopu...". Aby som im mohol odpovedať, pripravil som certifikáciu marketingových odborníkov. U subjektov, ktoré držia Mergadov certifikát, potvrdzujem ich odbornú kvalitu.

Certifikácia na Slovensku a v Čechách

V Českej republike funguje Mergadova certifikácie od marca 2013. Aktuálne drží certifikát TOP 13 českých agentúr. Na Slovensku spúšťam certifikáciu teraz. Agentúry so mnou na Slovensku pracujú dlhší čas, ale teraz som založil oficiálny zoznam certifikovaných agentúr.

Čo by mali vedieť o Mergadovej certifikácii e-shopy

Potvrdzujem odbornú kvalitu certifikovaných agentúr. Ich pracovníkov poznám osobne. navyše museli splniť kritériá. Čo NEdokážem garantovať je činnosť obchodného oddelenia týchto agentúr. Postrážiť primeranosť ceny je na vás.

Certifikát pana Mergada pro kvalitní marketingové agentury na Slovensku

Takto vyzerá certifikát kvality pána Mergada. Ak na neho kliknete, dostanete sa na stránku Mergado.sk s podrobnými informáciami o tom, či osvedčenie stále platí.

Čo by mali vedieť marketingoví odborníci

Certifikát je možné získať. A to splnením nasledujúcích podmienok:

  • mať v Mergade aspoň dva e-shopy
  • absolvovať školenie
  • úspěšně absolvovať písomný test, ktorý preverí vaše znalosti
Všimnite si, že certifikácia nie je obmedzená veľkosťou podniku. Môžu ju získať ako tímy s desiatkami zamestnancov, tak živnostníci. Prax ma totiž naučila, že rozhodujúca je kvalita servisu pre zákazníkov z radov e-shopov, nie počet zamestnancov agentúry.
 

Čo získajú Mergadove certifikované agentúry

Mimo marketingovej podpory, ktorú je vidieť aj tu na webe, to je predovšetkým zdieľanie informácií. A to vrátane osobných odborných konzultácií. Kým marketingové agentúry získajú certifikáciou servis pre svoj ďalší rozvoj, ich zákazníci z radov e-shopov získajú istotu, že ich dodávateľ má vysokú kvalitu, ktorú môže v čase ďalej rozvíjať.

Pre podrobnějšie informácie pokračujte na zoznam certifikovaných agentúr, alebo mi priamo napíšte.

Pridať nový komentár