Jirka Guňka: Tam, kde netreba kreativitu, nech to robia stroje

 

Čo je Reglendo?
Reglendo je tím, ktorý vytvára aplikácie pre Mergado. Sú teda na platforme Mergada a mali by byť cenovo dostupné a jednoducho použiteľné pre jeho bežného užívateľa. Niektoré aplikácie sú zadarmo. Ako napríklad To do listy, Pages, či Poznámky. Väčšina doplnkových aplikácií je z Reglenda a využije ich každý. Nemyslím si, že by platilo, že ak je niekto agentúrny zamestnanec, freelancer, tak by mal vedieť lepšie používať Mergado, ako človek z e-shopu.
 
Čo stojí za vznikom Reglenda?
Potreba, aby Mergado malo rôzne funkcie, teda dopĺňajúce aplikácie. Preto sa vytvoril nový nezávislý tím, kam prišiel jeden vývojár z Mergada a ja ako konzultant z Besteta. To bol základ Reglenda skoro rok. Teraz sme v podstate piati. Ja a štyria vývojári z toho jeden je stážista a pes Moby. Na základe predchádzajúcich skúseností sme vedeli, o čo by mohlo byť Mergado rozšírené. Napríklad ja som robil konzultanta a mohol som posúdiť, čo mi pri práci chýbalo, čo sme používali a bolo by dobré to zautomatizovať. Aby človek nemusel robiť stále dookola niektoré úkony.
 
Prečo nestačí samotné Mergado?
S aplikáciami môže toho urobiť omnoho viac. Pokiaľ inzerciu myslí vážne a chce si ju spravovať tak, aby nemusel vykonávať rutinné činnosti a činnosti, pri ktorých nemusí byť úplne kreatívny, tak nech to robia stroje. Malo by im to uľahčiť život, nemuseli by robiť veci opakovane, kde sú úkony stále rovnaké. Stačí, že urobia nastavenie v podstate raz. Napríklad vo Feed Image Editor nastavíš raz jednu šablónu, vyberieš pre ktoré produkty sa má aplikovať a bude sa to diať, aj keď ti prídu nové produkty do feedu. Nemusíš jednotlivo každý obrázok zmenšiť, pridať do neho nejaký iný prvok. To by sa nezaplatilo už na stovkách produktov. V tisícoch je už úplne nezmysel robiť to ručne. 
 
Ako vznikla napríklad aplikácia Data Owl?
Ako konzultant som si pre kontrolu, alebo kvôli nastaveniu stiahol Sortiment report z Heureky, či štatistiky. Pozrel som sa na produkty, ktoré som mal vytipované z inzercie a zisťoval som ako si vedieme s cenou oproti konkurencii. Tam vidíme 10 najnižších a 10 najvyšších cien a ešte nejaké ďalšie dáta. Na základe toho som po tom urobil ďalší výber a pravidlo v Mergade. Bolo to ale statické a viazalo sa to len na jeden aktuálny stav, kedy som to riešil. Ak som chcel zmenu, musel som urobiť celú procedúru znovu, neaktualizovalo sa to samo. Zbytočne to zaberalo čas a nie je to žiadnym spôsobom kreatívne, alebo niečo čo by musel robiť človek ako taký. Pomocou V Data Owl si nastavíš podmienky podľa aktuálnych hodnôt a každý deň sa to môže meniť iba pri tých produktoch, ktoré takým podmienkam vyhovujú alebo nevyhovujú. Nemusíš sa o to denne starať, len pravidelne kontrolovať výsledok. Môžeš robiť niečo, čo dáva väčší zmysel, aby sa tomu venoval človek. 
 
Dajú sa tieto aplikácie použiť na e-shop s akýmkoľvek tovarom?
Aplikácie sú zamýšľané obecne pre ľubovoľný e-shop, v podstate na ľubovoľný sortiment. Ide len o to, či si k tomu ten, kto má správu produktových kampaní, nájde priestor a fantáziu ako aplikácie použiť. Nezáleží, či predáva športové potreby alebo cukrárske potreby. Väčšina aplikácií je univerzálna. Ak za nastavením e-shopu sú zapálení ľudia, ktorých to baví, tak aplikácie využijú. Je to vidno na tom ako používajú Mergado. Napríklad majú nastavených veľa pravidiel, vyhrajú sa s tým. Hľadajú cesty, ako sa to dá Mergado použiť. Vytvárajú rôzne typy feedov na tovarové porovnávače a používajú ich inak.
 
Na čom teraz pracujete? Čo plánujete do budúcna?
Postupne pridávame ďalšie funkcie do už existujúcich aplikácií. Napríklad vo Feed Image Editor bude nové, že si môže užívateľ nastaviť vlastný rozmer. Zatiaľ to bolo obmedzené len na facebookové formáty, ale aplikáciu bude teraz možné zapnúť na rôzne exporty, kde to dáva zmysel. V Data Owli sú novinky, ktoré sa týkajú produktov cien v kategórii a ktoré sa dajú využiť v PPC produktových kampaniach. Bidding Fox čakajú interné úpravy, aby sa na to dalo naviazať. Najnovšia aplikácia bude Import Ant (CSV import), kde sa na základe nahratého CSV budú aktualizovať dáta pri konkrétnych produktoch na základe nejakého kľúču, napríklad itemID. Tatko sa budú dať hromadne zmeniť tisícky produktov.
 

Pridať nový komentár