O tomto som chcel napísať už dávno. Ale dostal som sa k tomu až teraz – viem totiž pracovať s informáciami o kategórii tovaru. Používam k tomu špeciálny formát Mergado Category XML. A rád by som vám ho predstavil.

Čo je Mergado Category XML?

Taký tajomný názov, Mergado Category XML. Jedná sa o ďalší štandard pre tvorbu XML súborov – taký XML súbor by mal vytvárať shopsystém podľa špecifikácie (viz koniec článku). Mergado Category XML obsahuje informácie o kategóriách tovaru (na rozdiel od iných XML, ktoré poskytujú informácie o jednotlivých produktoch).

Prečo vzniklo Mergado Category XML?

Pretože verím, že dáva zmysel vytvárať reklamné zostavy v Skliku a Google AdWords, ktoré budú privádzať užíateľa na stránky kategórií e‑shopu. A že má zmysel tieto zostavy vytvárať automatizovane. Podobne, ako teraz vytvárate zostavy propagujúce jednotlivé položky tovaru (ako sme o tom písali napríklad tu).

Ako vyzerá Mergado Category XML?

Aktuálne, vo svojej verzii 1.4 obsahuje elementy:

CATEGORY_ID — unikátne ID danej kategórie.
CATEGORY_NAME — krátky názov kategórie.
CATEGORY — plné označenie kategórie, vrátane kategórií nadradených.
CATEGORY_URL — URL stránky danej kategórie.
CATEGORY_DESCRIPTION — textový popis kategórie.
CATEGORY_MIN_PRICE_VAT — cena najlacnejšej položky tovaru v danej kategórii.
CATEGORY_MAX_PRICE_VAT — cena najdrahšej položky tovaru v danej kategórii.

Mergado Category XML vychádza zo základného Mergado XML. Pritom obsahuje iba elementy, ktoré sa týkajú kategórií a predovšetkým propaguje práve kategórie. Nie položky tovaru

K čomu sa Mergado Category XML hodí

Verím, že s ním dokážete vytvoriť inzeráty v PPC reklamných systémoch, ktoré Vášmu e‑shopu zarobia peniaze. Tieto inzeráty môžu vyzerať napríklad takto.

Dáta z XML:
CATEGORY_NAME: Práčky s predným plnením 
CATEGORY_URL: http://www.mergadoshop.com/pracky-predni-plneni
CATEGORY_MIN_PRICE_VAT: 6742

Príklad inzerátu:
    Práčky s predným plnením
    Osvedčené modely od 6742 Kč. Pre Vás doprava s montážou zadarmo!
    www.mergadoshop.com/pracky-predni-plneni
    http://www.mergadoshop.com/pracky-predni-plneni?utm_source=sklik&utm_med

Ako začať používať mergado Category XML

Priložené PDF pošlite tvorcovi svojho shopsystému so žiadosťou nového XML podľa priloženej dokumentácie. V dokumente je aj kontakt na moju podporu, pre prípad otázok. Pokiaľ používate Prestashop, môžete počkať na následujúcu verziu modulu Mergado Marketing Pack pre Prestashop. Ten bude Mergado Category XML podporovať. A dostupný bude, ako obvykle, zadarmo.

Upravený feed podľa Vašich predstáv potom môžete nahrať napr. do PPC Hitu a vytvárať reklamné kampane na mieru. Konkrétne nápady vým prinesieme budúci týždeň.

Ako pracovať s Mergado Category XML v Mergade

Podobne ako s bežným produktovým XML. Prosím o zhovievavosť, na niektorých miestach administrácie budem o jednotlivých položkách exportu hovoriť ako o produktoch, aj keď ide o kategórie. Na samotné zriadenie inzercie to ale vplyv nemá.

Čo s nápadmi na vylepšenie Mergado Category XML?

Píšte prosím do môjho fóra. Aj keď tento formát podporujem už pár mesiacov, ide stále o prvú verziu. Na základe Vašich nápadov a pripomienok ju budem stále vylepšovať.

Pokračujte na specifikácie Mergado Category XML »