Nový formát Mergado XML a vylepšenia hromadných pravidiel

Pravidlá pre hromadné akcie

Vylepšenia sa dočkali hlavne typy pravidiel, ktoré majú na starosti hromadné akcie, čo znamená, že jedným pravidlom dokážu ovplyvniť naraz niekoľko výberov produktov. Ide o nasledovné typy pravidiel:

  • hromadné stanovenie cien za dopravu
  • hromadný prepis akéhokoľvek elementu

Ceny za dopravu je možné hromadne upravovať už nejaký ten piatok. Toto ale neplatilo pre všetky typy exportov. Tentokrát sa podpory tohto typu pravidla dočkali práve exporty pre Google Merchants a formát Facebooku.

Druhý spomenutý typ pravidla sa dočkal podobných zmien. Taktiež doteraz platilo, že nebol dostupný pre všetky typy exportov. Na rozdiel od stanovenia cien za dopravu, toto pravidlo nie je limitované rôznymi špecifikáciami, rôznych porovnávačov a oddnes je dostupné pre všetky typy exportov.

Čo ale mňa osobne potešilo najviac je, že odteraz je možné v tomto type pravidla používať aj premenné!

Toto umožní zrýchliť a zefektívniť prácu v Mergade, hlavne ak chcete "vytiahnuť" nejaký údaj z elementu, uložiť si ho do premennej a následne použiť v pravidle. Typicky môže ísť napr. (kvôli správnosti názvov v elemente PRODUCT) o doplnenie napr. objemu pri drogérii, alebo rozmeru pri matracoch apod. Super, čo myslíte? :-)

Ukážka premennej v pravidle Hromadne prepísať element

Mergado XML

Je to tak! Mergado prichádza so svojou vlastnou špecifikáciou XML feedu. Jej podrobný popis prinesieme v osobitnom článku ešte tento týždeň.

Niekto si môže klásť otázku k čomu je dobrý ďalší formát. Načrtnem myšlienku, ktorá je za týmto krokom. Tým, že formátov po celom svete je mnoho a zväčša sú rôzne, cieľom je ich dokázať prekonvertovať medzi sebou a zjednotiť do jedného univerzálneho formátu, ktorý dokážeme poslať do každého reklamného systému.

To je nateraz od nás všetko. Prípadné otázky alebo postrehy píšte do komentárov pod článkom.

Pridať nový komentár