Čo priniesol rok 2014/2015, obhliadnutie sa pána Mergada


A je to zase rok od môjho posledného bilancovania. Zastavme sa preto spolu na chvíľu a obzrime sa za uplynulým rokom. Čo všetko sme spoločne dokázali?