Rozhovor: S Ludmilou Navrátilovou o školení porovnávačov cien i obľube Google Nákupu


Rozhovorom s Lídou Navrátilovou z agentúry RobertNemec.com pokračujeme v seriáli rozprávania s našimi certifikovanými špecialistmi. A o čom bude reč? Najmä o rozdieloch medzi porovnávačmi cien a PPCčkami z rôznych uhlov.