Mergadov sprievodca V. - Typy pravidiel

Čo sú pravidlá?

Pravidlo je automatický proces, ktorý uplatňuje zmeny hromadne na konkrétne výbery produktov, podľa toho aký typ pravidla sme si zvolili.

Vytvorenie nového pravidla

Vytvorenie nového pravidla

Dostupné typy pravidiel:

Zámerne spomeniem len typy, ktoré sú najpoužívanejšie, resp. nie je na prvý pohľad jasné, čo majú vykonať. To znamená, že nebudem písať čo je zaokrúhlenie apod.

  1. Prepísať – základný typ pravidla, umožňuje zvoliť akýkoľvek element a vyplniť jeho obsah, tým čím potrebujeme, samozrejme vrátane premenných ako je spomenuté napr. v minulom dieli.

  2. Nájsť a nahradiť – pokročilý a veľmi užitočný typ pravidla, umožní vo vybranom elemente nájsť napr. typicky text zdarma ( aktuálne napr. na Heureke už nepovolený benefit v názve), a nahradiť ho prázdnou hodnotou a tým pádom sa daný text odstráni.

  3. Skrátiť – Typicky napríklad v Google Merchants sú niektoré elementy obmedzené ich dĺžkou. Tu jednoducho zadáte maximálnu dĺžku textu v elemente a problém je vyriešený.

  4. Chytré stanovenie CPC – bez ohľadu nato aké produkty sú vo výbere pre toto pravidlo, navýši CPC o minimum ceny za preklik pre jednotlivé kategórie Heureky*.

  5. Hromadne premenovať kategórie – vhodné napr. pri párovaní na Heureke. Postup je jednoduchý pokiaľ kategória na vstupe obsahuje slovo, ktoré zadáme, vyskočí nám našepkávač kategórii zo vstupného feedu a zvolíme danú kategóriu. Na pravej strane je našepkávač kategórií daného porovnávača ( podporované sú Heureka.cz/sk, Zboží.cz, Google Nákupy). Pridaním riadku akciu zopakujeme podľa počtu kategórií, ktoré chceme upraviť.

Hromadné premenovanie kategórií

  1. Hromadne prepísať elementy – tu si opäť zvolíme element a následne vyberieme rôzny počet výberov a k nim priradíme, ku každému zvlášť, nové hodnoty daného elementu.

Hromadné prepísanie akéhokoľvek elementu

  1. Nastaviť ceny za dopravu - jednoducho si naklikáme rôznych dopravcov a následne zapíšeme cenu za dopravu podľa toho či ide o platbu dopredu alebo dobierku.

Nastavenie ceny za dopravu

  1. Nastaviť parametre produktov – obdobne ako pri doprave, naľavo si vyberieme pomocou našepkávača parametre a napravo zadáme och hodnoty. Pripomínam, že netreba zabúdať označovať aj výbery pre ktoré chceme tieto zmeny aplikovať :-)

Nastavenie parametrov

  1. Automatické párovanie kategórií – jedno z najnovších pravidiel pre Heureku, Zboží.cz, Google Nákupy a Facebook. Je to vlastne prevodník kategórií medzi týmito formátmi. Podstatné je však to, že na jeho správne fungovanie je potrebné mať aspoň jeden feed optimalizovaný, čo sa týka kategórií, presne podľa niektorého porovnávača.

Napr. máte správne kategórie pre Heureku, pravidlo sa aplikuje a prevedie kategórie na ekvivalenty taxonómie Google Merchants apod.

Na jeden diel je to myslím dostatok informácií. Verím, že tým ktorým stále robí menšie či väčšie potiaže práca v Mergade, príp. porozumenie fungovaniu pravidiel, tento článok pomohol.

*Poznámka autora: Keďže podmienky inzercie v rôznych reklamných systémoch sa líšia, je preto zrejmé, že niektoré pravidlá sú určené len pre daný typ reklamného systému.

Pridať nový komentár