Mergadov sprievodca V. - Typy pravidiel


Po úvode do pravidiel, ktorý spísal kolega Jakub si pravidlá predstavíme trochu bližšie. Poviem aké typy pravidiel sú v Mergade k dispozícii, a uvediem príklady ako jednotlivý typy využiť v praxi.