Používate výber produktov pomocou výpisu?

 
Čo keď ale produkty nemajú žiadny viditeľný spoločný prvok? 
 
  • Napríklad v prípade, keď sa jedná o najobľúbenejšie produkty posledného mesiaca? 
  • Alebo produkty, ktoré sa chystáte vypredávať? 
  • Chcete jednoducho vytvoriť výber produktov od niekoľkých výrobcov?
  • Potrebujete vybrať produkty niekoľkých rôznych farieb do špeciálnej farebnej kolekcie?
 
V takom prípade môžete využiť typ výberu „je/nie je obsiahnutý vo výpise“ a do vyhľadávacieho poľa skopírovať ID produktov, názvy produktov, EANy, výrobcu alebo jednotlivé farby.
 
Pozn. Podobné výbery s menším množstvom položiek (napr. výrobca alebo farba) môžete vytvárať aj pomocou rozšíreného nastavenia na karte Produkty, napr. pri EANoch by už išlo o zdĺhavejší proces. 
 
.
Mergado prehľadá produkty z vášho feedu a do výberu zaradí tie, ktorých EANy alebo názvy ste zapísali do voľného poľa. 
 
ID, EAN alebo ďalšie hodnoty môžete kopírovať napríklad z Excel súboru po desiatkach, stovkách - skrátka kľudne celý stĺpec naraz. Políčko vpravo sa roztiahne do šírky (ako môžete vidieť na obrázku nižšie) a nič tak nebráni väčšiemu množstvu textu. 
 
 
Podobne môžete napríklad kontrolovať chýbajúce elementy - pomocou obráteného príkazu "nie je obsiahnutý vo výpise".
 
Na čo by ste také výbery využili vy? Dajte nám vedieť!
 

Pridať nový komentár