Pán Mergado sa naučil počítať. A e-shopom tak zjednoduší prácu.


Toto ste hovorili, milí zlatí, opakovane: ...Pán Mergado, naučte sa počítať. Pripravte funkciu, ktorá umožní násobiť elementy pre ceny za prekliky nejakou konštantou, naučte sa z PRICE a VAT vypočítať PRICE_VAT...". Vzdoroval som dosť dlho, ale nakoniec som povolil. A tak môžem povedať: ...Tramtadadá! Už to viem! Najnovšie viem počítať!... ".