Pán Mergado sa naučil počítať. A e-shopom tak zjednoduší prácu.

Aké operácie pán Mergado vie počítať

  • sčítanie (+)
  • odčítanie (-)
  • násobenie (*)
  • delenie (/)
  • zátvorky ()
  • do výpočtov zapojiť premenné

Kde nástroj pre počítanie nájdete

Je to nový typ pravidla. Nájdete ho na stránke Pravidlá -> Nové pravidlo a z ponuky vyberte typ pravidla Výpočet.

Výpočty v Mergadu, náhled pravidla

Príklad využitia pravidla pre výpočty.

Ako použiť pravidlo pre počítanie

Podobne ako ostatné typy pravidiel. Vytvorte si nové pravidlo, jeho aplikáciu môžete obmedziť na určité výbery produktov a do políčka výpočet zapíšte vzorec, čo chcete vypočítať. Použiť môžete premenné. Pri nich si dajte pozor, či obsahujú číselné hodnoty. Napr. premenná PRICE_VAT by číslo obsahovať mala, ale napr. taký DESCRIPTION je textový popis tovaru a vo výpočtoch nemá zmysel. Ak premenná nebude obsahovať číslo, výpočet neprebehne.

Príklady použitia výpočtov e-shopom

Príklad výpočtu Element Príklad zápisu výpočtu
Výpočet ceny vrátane DPH (PRICE_VAT ) z ceny bez DPH (PRICE) a sadzby DPH (VAT). Predpokladáme uvedenie sadzby DHP v tvare desatinného čísla, napr. 0,21. PRICE_VAT %PRICE% * (1 + %VAT%)
Násobenie ceny za preklik koeficientom, užívateľ chce stanoviť napr. cenu za prekliky z vyhľadávania Zboží.cz vo výške 1/2 toho, koľko platí za prekliky z produktových kariet Zboží.cz. MAX_CPC_SEARCH %MAX_CPC% * 0,5
Výpočet finálnej ceny pre nové Zboží.cz, vrátane recyklačných a iných poplatkov PRICE_VAT %PRICE_VAT% + %DUES%

 

Znaky percent % označujú premenné.

Cieľom uvedených príkladov je naznačiť možné využitie Mergadovho nového počítania. Konkrétne využitie si určite vymyslíte, podľa potrieb svojho e-shopu, sami.

Vyskúšajte si Mergadove nové počítanie!

Pridať nový komentár