Ako pripraviť XML export pre odberateľov tovaru


Veľkoobchody svojim predajcom často poskytujú XML na automatický import a aktualizáciu ich tovaru. Pokiaľ má taký veľkoobchod vlastný e-shop, príprava takého XML je hračka. Ukážem Vám, ako na to.