7 najčastejších chýb vo FAVI feede a ako im zabrániť 

Fišer Ádám
2. 9. 2021
7 minút čítania
7 najčastejších chýb vo FAVI feede a ako im zabrániť

Ako každý iný porovnávač má aj FAVI svoje kritériá, ktoré musíte dodržať, ak chcete inzerovať na ich stránkach. Preto sme v spolupráci s jeho profesionálmi dali dohromady článok, ktorý vám pomôže vyriešiť 7 najčastejších problémov na FAVI pomocou nástroja Mergado.

Ako každý iný porovnávač má aj FAVI svoje kritériá, ktoré musíte dodržať, ak chcete inzerovať na ich stránkach. Preto sme v spolupráci s jeho profesionálmi dali dohromady článok, ktorý vám pomôže vyriešiť 7 najčastejších problémov na FAVI pomocou nástroja Mergado.

1. ID produktu obsahuje nepovolené znaky. Ako ich odstrániť?

Môže sa stať, že medzi produktami, ktoré chcete nahrať na FAVI, sa nájde ID produktu, ktorý obsahuje písmená s diakritikou. Favia tieto produkty odmietne a nezobrazí ich vo vyhľadávaní.

V Mergade to zvládnete ľahko naklikať pomocou jedného pravidla.

Pozrite sa, ako na to:

 1. V ľavom menu na riadku Pravidlá kliknite na symbol + pre vytvorenie Nového pravidla.
 2. Pravidlo pomenujte napr. Odstránenie diakritiky z ITEM_ID.
 3. Vyberte typ pravidla Odstrániť diakritiku.
 4. Pravidlo aplikujte na Všetky produkty.
 5. Do poľa Element vyberte element, ktorý obsahuje ID produktu. V prípade FAVI to bude ITEM_ID.
 6. Pripravené pravidlo uložte. Uložené pravidlá môžete kedykoľvek zmeniť.

Čo môžete v elemente uvádzať?

Môžete tu používať čísla, malé a veľké písmená bez diakritiky a špeciálne znaky ako pomlčky a podčiarknutia.

2. Element s popisom produktu obsahuje nepovolené informácie. Čo s tým?

Podľa pravidiel FAVI do elementu Description nie je možné pridať telefónne čísla, e‑maily, reklamné oznámenia a odkazy. Aj v tomto prípade FAVI e‑shopu inzerciu zamietne. Ako to pohodlne vyriešite v Mergade?

Kontaktné údaje: e‑mail/​telefonné číslo

 1. V ľavom menu na riadku Pravidlá kliknite na symbol + pre vytvorenie Nového pravidla.
 2. Pravidlo pomenujte napr. Odstránenie kontaktných údajov.
 3. Vyberte typ pravidlá Nájsť a nahradiť.
 4. Na ľavej strane vpíšte do jednotlivých polí všetky kontaktné údaje, ktoré chcete odstrániť.
 5. Pravú stranu nechajte prázdnu.
 6. Pripravené pravidlo uložte.

Odkazy na stránku produktu/​zostavu produktov a iné

Ak máte jednotné odkazy, použite rovnaký postup ako u predchádzajúceho bodu. Ak sa odkazy menia, použite regulárne výrazy. Môžete na to ísť dvoma spôsobmi: Odstrániť rôzne časti odkazov alebo Odstrániť celý odkaz.

Odstránenie rôznych častí odkazov:

1. Vytvorte Nové pravidlo.

2. Pravidlo pomenujte.

3. Vyberte typ pravidla Nájsť a nahradiť.

4. Pravidlo aplikujte na Všetky produkty.

5. Zaškrtnite pole Hľadanie ako regulárny výraz.

6. Na ľavú stranu napíšte pod seba tieto regulárne výrazy:

 • začiatok HTML značky odkazu: <a href=\”.+?\”>
 • koniec HTML značky odkazu: <\/​a>

7. Pravú stranu ponechajte prázdnu.

8. Pripravené pravidlo uložte.

Odstránenie celého odkazu:

1 – 5. Postup je rovnaký ako v predchádzajúcich návodoch.

6. Na ľavú stranu zadáte regulárny výraz: \ <a. *? \ <\ / A \>.

7. Pravú stranu necháte prázdnu.

3. Ako si poradiť s nevhodným pomenovaním kategórií produktu

Správne napárované kategórie e‑shopu na FAVI sú základom úspechu. Je úplne bežné, že kategórie e‑shopu svojím názvom presne nezodpovedajú stromu kategórií daného pororvnávača. Jeden z prvých krokov, ideálne ešte pred napojením feedu na FAVI, by preto mala byť manuálna úprava kategórií. Aj pri tomto úkone vám Mergado významne ušetrí prácu a čas.

Ako na to?

 1. V ľavom menu na riadku Pravidlá kliknite na symbol + pre vytvorenie Nového pravidla.
 2. Zadajte názov pravidla, napríklad Premenovať kategórie.
 3. Vyberte typ pravidla Hromadne premenovať kategórie.
 4. Pravidlo aplikujte na Všetky produkty.
 5. Jedným kliknutím na tlačidlo Navrhnúť kategórie predvyplníte ľavú stranu aktuálnymi názvami kategórií, ktoré sa vo vašom produktovom feede vyskytujú.
 6. Na pravú stranu môžete pridať zodpovedajúce kategórie z FAVI. Prácu s výberom vám uľahčí našepkávač, ktorý kategórie ponúka podľa aktuálneho FAVI stromu kategórií.
 7. Pre uloženie pravidla kliknite na tlačidlo Vytvoriť a je hotovo. Pravidlo sa uloží v zozname aplikovaných pravidiel, kde sa k nemu môžete kedykoľvek vrátiť, editovať ho alebo zmazať.

Môže sa stať, že Mergado nespozná, ktorý element obsahuje názvy kategórií zo vstupného feedu. V takom prípade odporúčame použiť pravidlo Hromadné prepisovanie podľa hodnôt, s ktorým vyberiete potrebné elementy manuálne.

4. Máte problémy s obrázkami? Rozmery, vodoznaky aj logá upravíte s appkou Feed Image Editor

Jeden z najčastejších problémov, na ktorý pri inzercii na FAVI narazíte, sú nevyhovujúce produktové obrázky. Aby vám produkty s nízkou kvalitou či nepovolenými znaky v obrázkoch nezamietli, vyskúšajte Feed Image Editor. Táto šikovná aplikácia vám prekážky v obrazovej inzercii pomôže rýchlo prekonať.

Ako funguje Feed Image Editor?

Pomocou predpripravených šablón vykonáte všetky zmeny na pár kliknutí. FIE je súčasť Mergada, čo znamená, že nemusíte nikam nahrávať produktové obrázky ani produktový feed, ak ste ho už nahrali do Mergada.

FIE podľa šablóny FAVI vykoná tieto úpravy:

 • Optimalizuje rozmery – minimálne 400x400, ideálne 1000x1000
 • Nastaví formát – JPG nebo PNG
 • Odstráni z URL nepovolené znaky – medzera a diakritka
 • Odstráni z obrázkov vodoznaky, loga a nápisy – nemôžu prekrývať obrázok

Ak chcete zistiť aktuálny stav obrázkov, spustite si bezplatný audit obrázkov. Jednoducho s ním odhalíte chyby a na e‑mail získate kompletné výsledky aj s odporúčaniami na opravu všetkých nedostatkov.

5. Nepovolené hodnoty v elemente Delivery time

Doba dodania je jedna z najdôležitejších informácií pre klienta pri rozhodovaní o nákupe. Preto ju aj FAVI požaduje ako povinný element vo feede. Tento element musí obsahovať jednu číselnú hodnotu (0, 1, 2, 3, …) a nie ich rozmedzie. Nesprávne formáty sú napr. 3 týždne.

V Mergade element s dobou dodania jednoducho naplníte hodnotami pomocou pravidla Prepísať.

Ako na to?

 1. Vytvorte Nové pravidlo.
 2. Pravidlo pomenujte napr. Doplnenie elementu delivery time.
 3. Vyberte typ pravidla Prepísať.
 4. Aplikujte na Všetky produkty.
 5. Vyberte element s Dobou dodania (Árukereső feed: delivery_​time, Google feed: availability).
 6. Do poľa Nový obsah doplňte číselnú hodnotu. (V prípade, že pre rôzne skupiny produktu chcete uviesť rôznu dobu dodania, pripravte výbery a použite pravidlo Hromadne prepísať podľa výberu. Tu pre jednotlivé výbery môžete vybrať rôzne hodnoty.)
 7. Pripravené pravidlo uložte.

Ak so svojím e‑shopom garantujete dodanie do 4 pracovných dní, FAVI vám ponúkne odznak skladom. Poukazuje na rýchle dodanie tovaru a zaručuje dôveryhodnosť, že produkt na sklade skutočne máte. V prípade dlhšej doby dodania (napr. 30 dní) doplňte číselnú hodnotu do DELIVERY TIME.

6. Majte pod kontrolou povinné elementy z feedu

FAVI má niekoľko povinných elementov, ktoré vo feede potrebujete mať. V prípade absencie týchto informácií porovnávač odmietne vaše produkty.

Ktoré elementy sú povinné?

 • ID — (ITEM_ID, identifier, g:id)
 • Názov — (PRODUCTNAME, Name, title)
 • Popis — (DESCRIPTION, Description, g:description)
 • URL produktu — (URL, Product_​url, link)
 • URL obrázku produktu — (IMGURL, Image_​url, g:image_link)
 • Cena — (PRICE_VAT, Price, g:price)
 • Kategória — (CATEGORYTEXT, Category, g:google_product_category)
 • Doba dodania — (DELIVERY_DATE, Delivery_​Time, g:availability)

Chýbajúce elementy naplníte hromadne hodnotami pomocou týchto pravidiel:

1. Hromadné skopírovanie hodnôt: Týmto pravidlom jednoducho vyberiete element zo vstupných hodnôt a na pravú stranu pridáte ten, ktorý chcete naplniť.

2. Prepísať: Vyberte povinný element, ktorý chceme naplniť. Do poľa nový obsah napíšte názov premennej, z ktorej chcete doplniť hodnotu.

Napríklad: %Description%

Týmto pravidlom máte možnosť do názvu pridať doplňujúce informácie ako napríklad rozmer, a to nasledovne: %Name% %Param|rozmer%

7. Ako na skrytie produktov, ktoré nechcete inzerovať

Je takmer pravidlom, že e‑shopári na ich webe ponúkajú aj produkty, ktoré inde nechcú inzerovať. Môžu to byť produkty, ktoré sú príliš lacné, majú nízku maržu alebo sa na FAVI nehodia.

Prvým krokom je, že musíte vytvoriť výber produktov, ktoré chcete skryť. Výbery sú skupiny produktov, ktoré zodpovedajú vami definovaným kritériám. Môžete ich ukladať a následne ďalej používať na hromadné úpravy. Vďaka tomu nemusíte upravovať produkty jednotlivo a ušetríte veľa času.

Ukážme si tvorbu výberu lacných produktov:

Vo feede potrebujete nájsť všetky produkty, ktoré majú nízku maržu (napr. s cenou do 30EUR) a ktoré vám brzdia ziskovosti vášho e‑shopu.

 1. Na stránke Produkty vo vyhľadávacom formulári nechajte zaškrtnuté pole Vstupné hodnoty.
 2. Vo vyhľadávacom poli najprv vyberte element s cenou.
 3. V ďalšom kroku vyberte operátor <= je menšie alebo rovné a ako posledný krok zadajte hodnotu 30.
 4. Stlačte Vyhľadať. Po dokončení vyhľadávania uvidíte, koľko produktov stojí 30 EUR alebo menej.
 5. Výber môžete ľubovoľne pomenovať a potom uložiť. Uložené výbery nájdete nad vyhľadávacími formulári pod tlačidlom Uložené výbery, kde ich môžete kedykoľvek upraviť alebo zmazať.

Teraz sa pozrime, ako skryť vybrané produkty

 1. Vytvorte Nové pravidlo.
 2. Vyberte typ pravidla Skryť produkty.
 3. Pomenujte pravidlo napr. Skrytie lacných produktov.
 4. Pravidlo aplikujte na predtým vytvorený výber.
 5. Pripravené pravidlo uložte.

V niektorých prípadoch vám môžu uľahčiť prácu aj pripravené makrá, ktorá nájdete v ľavom stĺpci. Makrá sú predpripravené výbery a pravidlá, ktoré vám pomôžu segmentáciu produktov alebo napr. Skrytím lacných položiek. Stačí nastaviť hodnoty a makrá všetko zariadi za vás.

Predvianočné obdobie, kedy je potreba mať kampane čo najlepšie pripravené, sa pomaly blíži. Uistite sa, že máte feed a produktové obrázky stopercentne v poriadku. Pomocou Mergada dokážete automaticky spravovať tisíce položiek naraz a zefektívniť vaše každodenné marketingové úkony. Ak si pri inzercii neviete rady s jej nastavením, obráťte sa na náš support, ktorý vám kedykoľvek pomôže.

Mohlo by vás zaujímať:

Fišer Ádám

Adam sa v Mergade stará o maďarský obsah. Venuje sa webu, prekladá, píše články a komunikuje s klientmi i agentúrami. Vo voľnom čase športuje a číta knižky. Rád varí, hrá stolné hry a skúša nové veci.