Naplnenie PARAMetrov produktov z ich názvu

Nevytvárajte v Mergade desiatky výberov pre jednotlivé farby a veľkosti, ktoré chcete použiť pre naplnenie elementu PARAM. Nevytvárajte následne ani desiatky pravidiel, ktorými budete vždy konkrétnu farbu či konkrétnu veľkosť napĺňať do elementu PARAM. Takáto práca je zdĺhavá a zbytočná. Navyše, ak by sa vo feede objavila nová farba či nová hodnota pre veľkosť, vaše výbery a pravidlá na toto nebudú pripravená a budete musieť opäť do výberov a pravidiel v Mergade zasahovať. Použite univerzálne, rýchle a prehľadné riešenie tejto úlohy, ktoré vám navyše ušetrí čas do budúcnosti.

Ako teda postupovať? Situáciu, kedy máte informácie o farbe alebo veľkosti umiestnené v názve produktu a chcete nimi odtiaľ naplniť parameter PARAM|Veľkosť alebo PARAM|Farba, môžete vyriešiť pomocou regulárneho výrazu. Tým zaistíte aplikovateľnosť takéhoto pravidla na všetky farby/veľkosti, nie len pár konkrétnych.

Vytvorenie premenné

Premenné vytvárame na karte Pravidlá → Upraviť premennej → Nová premenná.
 
Túto premennú potom naplníme, podobne ako je to na obrázku, regulárnym výrazom, ktorý hovorí, že z textu v elemente PRODUCT berie prvé slovo, ktoré je, či už s medzerou alebo bez nej, najbližšie za slovom "farieb".
 
Tvorbou regulárnych výrazov, ktoré prácu s výbermi veľmi uľahčujú, vás môže previesť napríklad naše PDF s ich vysvetlením. Ak by ste sa do učenia nechceli púšťať, môžete nás kontaktovať na technickej podpore, radi vám s regulárnym výrazom na mieru vašim produktom pomôžeme.
Premenná farba
 
Podobne bude naplnenie premennej fungovať u veľkosti produktov.
Premenná veľkosť
 

Výber produktov

Pre ďalšiu prácu s takto vytvorenou premennou budeme potrebovať konkrétny výber v Mergade, pre ktorý má platiť - napríklad Všetky produkty. Ak potrebujete iný výber, ľahko si ho v Mergade vytvoríte. Vieme si predstaviť napríklad vytvorenie výberu, ktorý bude obsahovať také produkty, ktoré majú informáciu o farbe v názve.
Výbery

Pravidlá

V ďalšom kroku vytvoríme pravidlo, ktorým dané elementy naplníme textom, ktorý sme získali z názvu produktu.
Naplnenie pravidla
 
Totožný bude postup aj pri veľkosti tovaru.
 
Na záver nezabudneme pravidlá aplikovať, aby sa zmeny prepísali do výstupného feedu. K tomu nedôjde okamžite - máme teda priestor opraviť prípadné chyby. Najľahšie vykonáme kontrolu vypísaním hodnôt elementov, ktoré sme pravidlami naplnili, a to na karte Pravidlá → Upraviť elementy → Vypísať hodnoty elementu.
Vypísané hodnoty
 
Následne môžete informácie o veľkosti z názvu odstrániť (napr. Glami vyžaduje, aby informácie o veľkosti neboli v názve prítomné). Znova vám v tom pomôžu regulárne výrazy a pravidlo Nájsť a nahradiť, celý postup sme popísali už v tomto článku.
 
Ak budete chcieť s regulárnymi výrazmi alebo inými záležitosťami v Mergadu poradiť, kľudne napíšte alebo zavolajte. Veľa vecí sa tiež diskutuje u nás na fóre!

Pridať nový komentár