Našepkáme vám to: Možnosti nápovedy v Mergade

Mergado ste si zapli len nedávno. Už v ňom zvládate základné úpravy. Ale čím hlbšie prenikáte, tým viac stretávate miesta, s ktorých nastavením budete potrebovať poradiť. Presne na to je tu náš vychytaný našepkávač. V tomto článku si zmapujeme, kde všade sa v Mergade ponúka funkcia našepkávača, ktorá vám automaticky navrhne možnosti úprav.

Kedy a kde sa v Mergade našepkáva

Aktivácia našepkávača sa vyvolá kliknutím do kolónky s hodnotami, alebo keď do takejto kolónky začnete písať.

Stránka Produkty

Na stránke produkty sa našepkávač aktivuje pri jednoduchom vyhľadávaní. Z obsahu vybraného elementu sa našepkávajú vstupné, či výstupné hodnoty, podľa toho, čo si zatrhnete. Súčasne musí byť vybraná podmienka „je rovné“, alebo nesmie byť vybraná žiadna. Ak nie sú vybrané vyššie uvedené podmienky, alebo nie je vhodne zvolená kombinácia vybraného elementu, či oblasť hľadania, našepkávač nefunguje.

Stránka Elementy

Pri pridávaní nového elementu vám našepkávač dá na výber z konkrétnych elementov, ktoré je možné pre daný export využiť. To znamená, že pri Heureka exporte sa vám budú našepkávať iné názvy elementov, ako pri exporte pre Google Nákupy, či z Facebooku.

Pri pridávaní nového elementu vám našepkávač dá na výber z elementov, ktoré je možné využiť.

Stránka Pravidlá

Našepkávač sa obecne zobrazuje pri všetkých hromadných pravidlách. Ak zvolíte element s kategóriami, pre ktorý má Mergado našepkávač kategórií implementovaný, našepkávač sa objaví (napr. keď prepisujete CATEGORYTEXT pri exportoch pre Heureku, alebo G:GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY v Google Nákupoch a pod.).

Pri akých typoch pravidiel sa teda našepkávač aktivuje?

  • hromadne prepísať podľa výberu (na ľavej strane zo vstupných hodnôt, na pravej strane formulára zo stromu kategórií, ak je pre daný export dostupný)
  • hromadne prepásať hodnoty (na ľavej strane zo vstupných hodnôt, na pravej strane formuláre zo stromu kategórií, ak je pre daný export dostupný)
  • hromadne premenovať kategórie (na ľavej strane zo vstupných hodnôt elementu s kategóriami pre daný export, na pravej strane formuláre zo stromu kategórií, ak je pre daný export dostupný)

Stromy kategórií

Aké stromy kategórií teraz Mergado našepkáva?

Berte ohľad na to, čo vám našepkávač ponúka. Ak sa budete riadiť jeho radami, ušetríte si čas zdĺhavým googlením výrazov a správa Mergada sa pre vás okamžite stane ľahšou a zrozumiteľnejšou. Myslíte si, že by ste vy a ďalší užívatelia využili služieb našepkávača aj v iných častiach Mergada? Napíšte nám.

Pridať nový komentár