Uľahčite si prácu s novým operátorom IN na výbery tovaru výpisom


Opakovane ste mi hovorili „...Ako mám, pán Mergado, spraviť výber položiek tovaru, keď mám ich zoznam?...“. A tak som za týmto účelom som pripravil nového operátora na výbery tovaru. Volá sa IN a zapíšete ho takto: