Uľahčite si prácu s novým operátorom IN na výbery tovaru výpisom

Operator IN

Ako použiť výber pomocou „IN“

V Rozšírenom rozhraní pre výbery tovaru na stránke Produkty uveďte:

  • názov elementu, podľa ktorého chcete vyberať, napr. ITEM_ID
  • operátor IN
  • v zátvorkách hodnoty daného elementu, oddelené medzerníkom a uzatvorené do úvodzoviek,  viď príklad vyššie.

Kedy sa hodí výber pomocou „IN“

Jednoducho v situáciách, keď má užívateľ zoznam konkrétnych položiek tovaru a chce ich spojiť do jedného výberu. Napr. na stanovenie ponuky za preklik. V takom prípade použije operátor IN, napr. s elementom ITEM_ID viď príklad na obrázku.

Nech Vám výbery pomocou IN dobre slúžia!

Pridať nový komentár