9 najčastejších chýb v Srovname.cz feede a ako ich opraviť v MERGADE

Lukáš Horák
23. 5. 2023
5 minút čítania

Spustili ste inzerciu tovaru cez Srovname.cz, ale tento porovnávač vám niektoré produkty zamietol? Tento článok vás prevedie najčastejšími chybami a prakticky ukáže, ako sa ich jednoducho zbavíte za použitia MERGADO Editora.

Spustili ste inzerciu tovaru cez Srovname.cz, ale tento porovnávač vám niektoré produkty zamietol? Alebo sa na predaj cez túto platformu ešte len chystáte a chcete pripraviť svoj dátový feed dokonale? Tento článok vás prevedie najčastejšími chybami a prakticky ukáže, ako sa ich jednoducho zbavíte za použitia MERGADO Editora.

Obsah:

 1. Čo je Srovname.cz a čo je MERGADO
 2. MERGADO Audit bezplatne objaví chyby vo vašom feede
 3. Ako opraviť EAN
 4. Ako na označenie produktov
 5. Ako zaradiť produkty do kategorií
 6. Ako inzerovať obrázky
 7. Ako vyriešiť popisky
 8. Ako nastaviť parametre
 9. Ako si poradiť s nepovolenými znakmi
 10. Ako správne zobrazovať dostupnosť
 11. Ako prepisovať cenu

Čo je Srovname.cz a čo je MERGADO

MERGADO Audit bezplatne objaví chyby vo vašom feede

Aby ste vedeli, aké chyby opraviť, potrebujte ich najskôr nájsť. MERGADO Audit je ideálny začiatok cesty k bezchybnému feedu.

Vyskúšajte Audit feedu zadarmo
 • zlepšite kondíciu vášho feedu a získajte odporúčania na jeho opravu
 • rýchla a bezplatná technická analýza

Pomôžeme vám odstrániť 9 najčastejších chýb v Srovname.cz feede

1. EAN

Správne spárované (priradené) produkty k produktovým kartám sú nevyhnutné na to, aby bola inzercia vášho e‑shopu na Srovname.cz úspešná (ale platí to pre všetky porovnávače).

NEZABUDNITE: EAN kódy nemôžete zamieňať za kódy interných čísel produktov.

 • Produkty s chýbajúcim alebo nevalidným EAN kódom (zlý počet znakov) dokážete automaticky z výstupného feedu skrývať. V MERGADO Editore na to stačí vytvoriť jednoduchý výber produktov, ktorých EAN chcete skryť a následne použiť skrývacie pravidlo.

  Výber

  Pravidlo

2. Označenie produktu

Na označenie produktu používajte tag <PRODUCTNAME>. Nepatria sem žiadne ďalšie informácie, ako je darček, doprava zadarmo a pod. Názov produktu by mal obsahovať výrobcu, produktový rad a kód.

Okrem tagu PRODUCTNAME môžete využiť tag <PRODUCT>. Do neho patrí to isté ako v tagu PRODUCTNAME a informácie navyše, napríklad o predĺženej záruke či inej výhode, ktorú e‑shop u daného produktu ponúka. Obsah tohto tagu sa zobrazuje na produktovej karte konkrétneho e‑shopu (viď. obrázok nižšie).

PRÍKLAD:

<PRODUCTNAME>Samsung UE50KU6072</PRODUCTNAME>
<PRODUCT>Samsung UE50KU6072 rozšířená záruka 5 let<PRODUCT>
 • <PRODUCTNAME>

  Pokiaľ v názve chýba napr. BRAND, doplníte ho prepisovacím pravidlom.

  Ak názov obsahuje nepovolený text, napr. “darček zadarmo” alebo “doprava zadarmo”, odstránite ho pomocou pravidla typu Nájsť a nahradiť, kde v ľavom stĺpci vyplníme varianty textu na odstránenie (aj s medzerou na začiatku), kedy každú umiestnime na jeden riadok, a stĺpec vpravo necháme prázdny (texty sa nahradia za prázdne hodnoty, teda sa odstránia).

  <PRODUCT>

  Rozšírený názov produktu môžeme doplniť o informácie navyše pomocou prepisovacieho pravidla.

  Pre rôzne výbery (skupiny produktov) prípadne môžete nastaviť iný rozširujúci text pomocou jedného hromadného pravidla

3. Kategórie

Zaradenie produktu do kategórie je dôležité pre ručné párovanie a zakladanie nových produktových kariet. Porovnávač potrebuje vedieť, do ktorej kategórie patrí produkt a kde má primárne hľadať zhodu so svojimi produktmi, prípadne do akej kategórie zaradiť novú produktovú kartu.

U tagu CATEGORYTEXT preto vyplňte celý strom kategórií a nie iba poslednú kategóriu.

Pre vytvorenie správnych kategórií môžete v prípade Srovname.cz použiť kategórie pre Heureka či Google Nákupy.

 • Máte dve možné riešenia:

  1. Ak kategória nedoplní MERGADO Editor zo vstupných dát sám, využite prepisovacie pravidlo pre prevod zo správneho elementu zo vstupného feedu.

  2. Napárovať kategórie e‑shopu na kategórie Srovname.cz pomocou pravidla Hromadne premenovať kategórie. MERGADO našepkáva pre jednoduchšiu prácu hodnoty stromu kategórií Srovname.cz.
   

4. Obrázky

Platforma Srovname.cz vyžaduje obrázky v dostatočne veľkom rozlíšení, neposielajte preto miniatúry. Uistite sa, že obrázky neobsahujú ani logo e‑shopu a neprešli úpravami, kvôli ktorým by porovnávač zamietol inzerciu produktov.

Ako inzerovať obrázky pomocou nástrojov MERGADO System

Pre automatizovanú správu obrázkov odporúčame využiť aplikáciu Feed Image Editor. Najskôr vykonajte bezplatný Audit obrázkov, ktorý vo feede odhalí ich nedostatky. Tie potom jednoducho upravíte vo Feed Image Editore. V rámci Auditu obrázkov dokážete Srovname.cz feed skontrolovať podľa formátu Heureka.

Feed Image Editor na 30 dní zadarmo
 • zvýšte predajný potenciál produktov atraktívnym image marketingom
 • hromadná a automatizovaná správa obrazovej inzercie na porovnávačoch

5. Popisky

Aby Srovname.cz mohlo nájsť o vašich produktoch ďalšie informácie a zaradiť ich do špecifických filtrov, potrebuje, aby ste udávali kvalitné dlhé popisky tovaru vo feede.

 • 1. Chýbajúce popisky
  Pokiaľ vo feede kompletne chýbajú popisky produktov, máte dve možnosti:

  A. Vygenerovať jednoduché popisky pomocou hodnôt v iných elementoch.  

  NEZABUDNITE: Týmto spôsobom nedocielite dlhé kvalitné popisky, ale môžete jednoducho a hromadne vytvoriť unikátne popisky pre všetky produkty. 

  Postup:

  1. Vytvorte pravidlo typu Prepísať.
  2. Nastavte výber na Všetky produkty.
  3. Ako cieľový element nastavte DESCRIPTION.
  4. Do poľa pre nový obsah použite kombináciu textu a premenných, ktoré do popisu dosadia hodnotu iného elementu pre daný produkt.
   

  B. Importujte popisky zo súboru.

  Ak máte chýbajúce popisky dostupné mimo samotný feed, dokážete ich naimportovať pomocou pravidla typu Import dátového súboru. Dáta môžete importovať z tabuľky uloženej v CSV súbore, prípadne priamo z Google Sheets.

   

  2. Dostupné popisky sú krátke alebo nedostatočné

  Na prepísanie, rozšírenie, vylepšenie popisov dokážete využiť možnosti umelej inteligencie. MERGADO Editor a jeho aplikácia Clicking Goat novo umožňuje napojiť dáta v MERGADE na OpenAI a jednoducho tak texty obohatiť.

6. Parametre

Pre bezchybné inzerovanie parametrov na Srovname.cz uvádzajte v tagu <PARAM> informácie v príslušných elementoch.

Príklad správneho používania:

<PARAM>
<PARAM_NAME>
<VAL>

Príklad zlého používania:

<PARAM>Hmotnost: 10 kg</PARAM>
 • Ak MERGADO Editor nevytvorí (neprevedie) parametre automaticky samo, použite pre ich správne nastavenie pravidlo typu Nastaviť parametre produktov.

7. Nepovolené znaky

Medzi nepovolené znaky na Srovname.cz patria &“ či „<“, „>“ a ďalšie. Riešením je obaliť obsah všetkých elementov do „CDATA“.

Příklad:

<MANUFACTURER><![CDATA[Dolce & Gabbana]]></MANUFACTURER>
 • Postup, ako obaliť obsah jedného alebo viacerých elementov do CDATA, nájdete na MERGADO fóre v nápovede o stránke Elementy.

  NEZABUDNITE: Tento postup funguje iba v MERGADO 2. Alternatívne dokážete nepovolené znaky vyhľadať a odstrániť pomocou pravidla Nájsť a nahradiť, kedy pre každý element nastavíte jedno pravidlo.

8. Dostupnosť

Srovname.cz vyžaduje, aby ste v tagu <DELIVERY_DATE> uvádzali:

 • dodaciu dobu produktu v dňoch
 • iba celé čísla a nie žiadne vlastné popisky
 • 0 = skladom
 • Záleží na vstupnom feede a na tom, aké dáta obsahuje

  • Pokiaľ prevádzate z Heureka feedu, tag DELIVERY_DATE sa v MERGADE prevedie automaticky.
  • Ak prevádzate z Google feedu, použite napr. hodnoty elementu g:availability (in_​stock, out_of_stock)::
  1. Vytvorte pravidlo typu Hromadne premenovať podľa hodnôt.
  2. Vykonajte výber na Všetky produkty.
  3. Na ľavej strane vyberte zdrojový element g:availability a kliknem na tlačidlo Predvyplniť ľavú stranu.
  4. Na pravej strane nastavte cieľový element DELIVERY_DATE
   1. pre hodnoty “in_​stock” nastavte hodnotu “0”
   2. pre hodnoty “out_​of_​stock” nastavte reálnu dodaciu dobu v dňoch, napr. “10”
   3. alternatívne skryjete produkty s hodnotou g:availability = “out_​of_​stock” skrývacím pravidlom
     

9. Cena

Používajte tag <PRICE_VAT>, v ktorom prepíšete konečnú cenu vrátane DPH.

 • 1. Ak správnu cenu nedoplní MERGADO Editor zo vstupných dát sám a vo vstupnom feede element s cenou s DPH je, stačí využiť prepisovacie pravidlo pre prevod zo správneho elementu zo vstupného feedu.

  2. Ak vo feede cena s DPH chýba:

  A. ale je dostupný element s cenou bez DPH, dokážete ju spočítať pomocou výpočtového pravidla. Výsledok následne zaokrúhlite na požadovaný počet desatinných miest.

  Výpočtové pravidlo:

  Ako zaokrúhliť:

  B. Ak cenu bez DPH nemáte, alternatívou môže byť import cien z externého zdroja pomocou pravidla typu Import dátového súboru. Nastavíte ho aj dynamicky, teda tak aby sa ceny priebežne aktualizovali podľa zmien v súbore.

S MERGADOM nastavíte inzerciu pre Srovname.cz sami

Zvažujete rozšíriť množstvo inzertných kanálov na českom trhu? S MERGADOM využijete formáty pre porovnávače tovaru, ktoré už používate, a prevediete ich na tie, ktoré aktuálne potrebujete. V MERGADO Editore zvládnete inzerciu e‑shopu spravovať sami – zrýchlite tým každodenné marketingové úkony a ušetríte náklady za prácu programátorov.

Mergado na 30 dní zadarmo
 • feed si upravíte sami a ušetríte náklady za prácu programátora
 • plný prístup ku všetkým funkciám už v skúšobnej verzii

Detailné informácie ohľadom špecifikácie Srovname.cz nájdete na tomto odkaze: https://www.srovname.cz/napoveda/xml-specifikace 

Využite zľavovú akciu pre užívateľov Mergada

Zaregistrujte svoj e‑shop na Srovname.cz teraz a získajte 15% bonus pri dobití kreditu. Kód akcie sa vygeneruje automaticky, keď sa prihlásite cez tento odkaz: www.srovname.cz/moj-obchod/registrace/mergado. 

Mohlo by vás zaujímať:

Lukáš Horák

Lukáš sa v Mergade stará o väčšinu komunikácie v češtine. Prostredníctvom blogu, e‑mailu a sociálnych sietí pravidelne zásobuje čitateľa aktualitami z e‑commerce, novinkami a tipmi z Mergada. Pokiaľ práve nie je copywriter, užíva si príjemné veci ako badminton, výlety medzi utajené skvosty osemdesiatkovej hudby a plody mora podávané s červeným vínom.