Auctus Digital

Profil agentúry

Auctus Digital bola založená s myšlienkou jediného cieľa pre všetky kampane. Tým cieľom je maximálna ziskovosť a návratnosť investícií do reklamných kampaní. Sústredíme sa najmä na výkonnostný marketing, kde využívame pokročilý softvér, automatizáciu a umelú inteligenciu pre znižovanie nákladov a zvýšenie ziskovosti našich klientov.

Veľa sme sa naučili, doma aj v zahraničí. Naši klienti a partneri nám taktiež veľa dali a my to chceme vrátiť späť. Preto najradšej privádzame k úspechu nové a netradičné projekty. Taktiež podporujeme mladých podnikateľov naším know-how a skúsenosťami nielen z marketingu, ale aj z biznisu. Chceme, aby s našou pomocou vznikali nové projekty, ktoré budú inšpiráciou pre ďalšie generácie.

Certifikovaní odborníci

Adrián Repa
Agentúre bola certifikácia udelená 25.10.2021