Prenášajte v Mergade nastavenia a dáta z jedného exportu do druhého

Článok uverejnený 28.07.2020

Chcete v Mergade preniesť už vytvorené výbery a pravidlá z jedného exportu do druhého alebo vytvoriť nový export z výstupnej URL iného exportu? To všetko je v našom nástoji možné. V tomto článku si popíšeme niekoľko funkcií, ktoré vám tieto úkony uľahčia.

Osvojte si všetky typy importov

Mergado ponúka niekoľko možností importov a prácu s exportami, ktoré vám zjednodušia interný prenos nastavení a dát.

Funkcia pre import výberov je dostupná na stránke Produkty -> tlačidlo Importovať výbery.

Postup:

 1. Najskôr je potrebné vybrať e-shop a export, z ktorého chceme výbery importovať do aktuálneho exportu, v ktorom sa nachádzame.
 2. Následne sa zobrazí prehľad všetkých výberov k importu, ktoré môžete hromadne vybrať alebo si ktorýkoľvek z výberov pred importom rozkliknúť a skontrolovať na podmienku výberu.
 3. Tlačidlom "Importovať zvolené výbery" označené výbery importujete.

Nezabudnite

Bezprostredne po importe nebudú dostupné informatívne počty produktov v novo importovaných výberoch (v prehľade uložených výberov na stránke Produkty). Neskôr sa nastavia automaticky pri pregenerovaní feedu alebo po kliknutí na konkrétny výber.

Funkcia pre import pravidiel je dostupná na stránke Pravidlá -> tlačidlo Importovať pravidlo je schované pod šípkou, vedľa tlačidla pre pridanie nového pravidla.

Postup:

 1. Podobne ako pri importe výberov treba najprv vybrať e-shop a export, z ktorého chcete pravidlá importovať do aktuálneho exportu, v ktorom sa nachádzate.
 2. Potom sa zobrazí prehľad všetkých pravidiel k importu, ktoré je možné po jednom importovať. Možnosť hromadného označenie pravidiel tu nie je dostupná.
 3. Každé pravidlo je pred importovaním nutné skontrolovať a nastaviť jeho výbery – tie sa z technických dôvodov automaticky neprenášajú.

Tip

Ak potrebujete preniesť viac pravidiel, doporučujeme pre zrýchlenie importu otvárať jednotlivé odkazy pre import pravidla do novej záložky prehliadača. Zostane vám tak stále otvorená stránka s vybraným e-shopom a exportom, z ktorého pravidlá prenášate.

Typický use case:

„V Mergade máme dva exporty, jeden pre GLAMI a druhý pre Heureku. V GLAMI exporte máme podrobné informácie ohľadom materiálu produktov a tieto parametre potrebujeme doplniť aj do Heureka exportu.”

Ak v nejakom exporte potrebujete pridať hodnoty z iného exportu v Mergade, dokážete si také hodnoty doimportovat pravidlom Import dátového súboru. Tento typ pravidla vie importovať dáta uploadom alebo z URL adresy, teda pokojne z výstupného feedu nejakého iného exportu.

Podmienkou je, že importované dáta musia byť vo forme CSV súboru. To je možné v Mergade ľahko nastaviť zvolením Plain CSV formátu pre výstupný feed.

 

Princíp doimportovánia hodnôt je možné zaistiť v troch krokoch:

 1. Pripravíte si export, ktorý bude mať výstupné dáta ako CSV súbor. Tu využite Plain CSV formát alebo si vytvorte vlastný CSV formát (funkcia Custom formátu). Poznámka: Nepotrebné elementy môžete skryť a ponecháte si pre výstup len tie, ktoré chcete importovať, ak nim pridáte element pre spárovanie (napr. produktové číslo, ITEM_ID, EAN, apod.), podľa ktorého sa pri importe nahrajú dáta k "tým správnym "produktom.
 2. V exporte, do ktorého chcete dáta naimportovať, musia existovať elementy s rovnakým názvom, ako sú názvy stĺpcov v CSV. Ak ich tam nemáte, vytvoríte ich na stránke Elementy.

 3. V exporte, do ktorého chcete dáta naimportovať, pridáte pravidlo typu Import dátového súboru a v ňom nastavíme import z URL, na ktoré máte pripravený CSV súbor.

Ďalšie informácie k tomuto typu pravidla nájdete v článkoch na našom blogu:

Alebo na našom diskusnom fóre:

Týmto spôsobom ľahko a rýchlo prenesiete dáta zo vstupu (nejakého elementu) na výstup (do iného elementu) v rámci jedného exportu.

Pre tento účel je v Mergade vytvorené pravidlo Hromadné skopírovanie hodnôt. Ako ho použiť popisujeme v tomto vlákne nášho fóra.

Pre uľahčenie práce máme v Mergade funkciu makra. Čo makrá zvládnu a ako si ich vytvoríte, nájdete v článkoch na našom blogu:

Pomocou odkazu na dané makro možete makra ľahko zdieľať. Tento odkaz nájdete v detaile makra pod ikonkou pre zdieľanie.

Tip

 1. Ak dostanete odkaz na nejaké nové makro, ktoré ešte pod svojím užívateľským účtom nemáte, zobrazí sa vám možnosť makro naimportovať. Tým dôjde k jeho pridaniu pod váš užívateľský účet, kde si ho v prípade potreby viete upraviť.

 2. Ak si želáte sledovať zmeny v "pôvodnom" makre, napr. ak by ho autor vylepšil, zaškrtnite pred importom makra voľbu pre sledovanie zmien.

Táto funkcia sa hodí pre testovanie, ako záloha alebo pre uľahčenie práce pri kompletnej duplikácii celého exportu. Túto funkciu nájdete v Nastavení exportu -> odkaz Duplikovať.

Duplikovaním dôjde k vytvoreniu nového, samostatného exportu so zvoleným názvom a z pôvodného exportu sa prenesie takmer všetko:

 • adresa aj formát vstupného feedu
 • formát výstupného feedu (výstupná adresa však bude iná, viď ďalej)
 • všetky vytvorené výbery (vytvorené užívateľom i aplikáciami)
 • užívateľom pridané pravidlá a tiež niektoré, ktorá vytvorili aplikácie
 • všetky vytvorené elementy a premenné (elementy vytvorené aplikáciami však nebudú naplnené hodnotami, kým sa aplikácia na novom exporte neaktivuje)

Čo nebude prenesené, prípadne bude iné:

 • nebudú zduplikované aplikácie ani niektoré pravidlá aplikácií
 • nebude prenesená História úprav a akcií z pôvodného exportu
 • export bude mať novú výstupnú URL adresu

Poznámka: K novému exportu budú mať používatelia rovnaké prístupové práva ako k pôvodnému, pretože užívateľské práva sú viazané na celý e-shop a platia tak pre všetky jeho exporty.

Tip

Ak potrebujete zmeniť výstupný formát u zduplikovaného exportu, napíšte nám na našu technickú podporu, všetko v krátkom čase zariadime.

Exporty v Mergade môžete ľubovoľne reťaziť. To znamená, že z výstupnej adresy jedného exportu dokážete vytvoriť nový export, kde výstupnú URL z prvého exportu použijete ako vstupný feed.

V praxi sa to hodí napríklad keď potrebujete využiť už upravená dáta nejakého exportu pre ďalšie exporty.
Pozrite sa na článok Vytvorte si master feed a zbavte sa nutnosti úprav v každom exporte zvlášť.

 

Ďalším príkladom, kedy sa môže hodiť možnosť zapojiť exporty za seba, je odstránenie duplicitných variantov produktov.

Viac nájdete v článku: Videonávod: Ako sa zbaviť nechcených variantov produktov?

 

 

Ak napojíte výstupnú URL feedu opäť na vstup do Mergada, toto prepojenie uvidíte u oboch exportov v Nastavení -> Všeobecné nastavenia -> pri výstupnej alebo vstupnej adresy feedu.

Podrobnejšie sme sa o tom rozpísali v článku Vytvorte si master feed).

 

S tipmi z tohto článku posuniete znalosti práce s Mergadom opäť o niečo ďalej. Chcete získať informácie o novinkách z Mergada a celej e-commerce? Zapíšte si do kalendára dátum 17. september. V tento deň organizujeme ďalší MergadoFest - o všetkých aktualitách ako je program a spustenie registrácie vás budeme čoskoro informovať.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Pokud se feed naučíte správně segmentovat, získáte prostředek pro snazší řízení inzerce na zbožácích. Pomocí rozčlenění feedu jednoduše odhalíte, který typ sortimentu je pro vás ziskový a na jaké části je dobré feed rozdělit. Proto jsme pro vás sepsali návod, jak si účinnou segmentaci v Mergadu nastavíte i s využitím vylepšených maker.

26.03.2020

Pokud jste při nastavování inzerce nebo při importu do e-shopového řešení narazili na otázku, jak do Mergada dostat data obsahující datum a čas, určitě čtěte dál. Mergado sice aktuálně nenabízí speciální funkci pro práci s těmito hodnotami, ale i tak je do něj snadno dokážete dostat z Google tabulky nebo z aplikace Bidding Fox Elements.

28.05.2020

Zálohy feedů e-shopařům a marketérům často pomáhají ve chvíli, kdy potřebují dohledat, v jakém stavu byla data k určitému dni nebo času. Mergado u jednotlivých exportů takové zálohy neprovádí. Nastavíte si je však pomocí externích služeb, které fungují zcela automaticky a zdarma zálohují váš feed.

12.06.2020

Pridať nový komentár