Prenášajte v Mergade nastavenia a dáta z jedného exportu do druhého

Lukáš Horák
28. 7. 2020
5 minút čítania
Prenášajte v Mergade nastavenia a dáta z jedného exportu do druhého

Chcete v Mergade preniesť už vytvorené výbery a pravidlá z jedného exportu do druhého alebo vytvoriť nový export z výstupnej URL iného exportu? To všetko je v našom nástoji možné. V tomto článku si popíšeme niekoľko funkcií, ktoré vám tieto úkony uľahčia.

Chcete v Mergade preniesť už vytvorené výbery a pravidlá z jedného exportu do druhého alebo vytvoriť nový export z výstupnej URL iného exportu? To všetko je v našom nástoji možné. V tomto článku si popíšeme niekoľko funkcií, ktoré vám tieto úkony uľahčia.

Osvojte si všetky typy importov

Mergado ponúka niekoľko možností importov a prácu s exportami, ktoré vám zjednodušia interný prenos nastavení a dát.

 • Funkcia pre import výberov je dostupná na stránke Produkty -> tlačidlo Importovať výbery.

  Postup:

  1. Najskôr je potrebné vybrať e‑shop a export, z ktorého chceme výbery importovať do aktuálneho exportu, v ktorom sa nachádzame.
  2. Následne sa zobrazí prehľad všetkých výberov k importu, ktoré môžete hromadne vybrať alebo si ktorýkoľvek z výberov pred importom rozkliknúť a skontrolovať na podmienku výberu.
  3. Tlačidlom “Importovať zvolené výbery” označené výbery importujete.

  Nezabudnite

  Bezprostredne po importe nebudú dostupné informatívne počty produktov v novo importovaných výberoch (v prehľade uložených výberov na stránke Produkty). Neskôr sa nastavia automaticky pri pregenerovaní feedu alebo po kliknutí na konkrétny výber.

 • Funkcia pre import pravidiel je dostupná na stránke Pravidlá -> tlačidlo Importovať pravidlo je schované pod šípkou, vedľa tlačidla pre pridanie nového pravidla.

  Postup:

  1. Podobne ako pri importe výberov treba najprv vybrať e‑shop a export, z ktorého chcete pravidlá importovať do aktuálneho exportu, v ktorom sa nachádzate.
  2. Potom sa zobrazí prehľad všetkých pravidiel k importu, ktoré je možné po jednom importovať. Možnosť hromadného označenie pravidiel tu nie je dostupná.
  3. Každé pravidlo je pred importovaním nutné skontrolovať a nastaviť jeho výbery – tie sa z technických dôvodov automaticky neprenášajú.

  Tip

  Ak potrebujete preniesť viac pravidiel, doporučujeme pre zrýchlenie importu otvárať jednotlivé odkazy pre import pravidla do novej záložky prehliadača. Zostane vám tak stále otvorená stránka s vybraným e‑shopom a exportom, z ktorého pravidlá prenášate.

 • Typický use case:

  „V Mergade máme dva exporty, jeden pre GLAMI a druhý pre Heureku. V GLAMI exporte máme podrobné informácie ohľadom materiálu produktov a tieto parametre potrebujeme doplniť aj do Heureka exportu.”

  Ak v nejakom exporte potrebujete pridať hodnoty z iného exportu v Mergade, dokážete si také hodnoty doimportovat pravidlom Import dátového súboru. Tento typ pravidla vie importovať dáta uploadom alebo z URL adresy, teda pokojne z výstupného feedu nejakého iného exportu.

  Podmienkou je, že importované dáta musia byť vo forme CSV súboru. To je možné v Mergade ľahko nastaviť zvolením Plain CSV formátu pre výstupný feed.

  Princíp doimportovánia hodnôt je možné zaistiť v troch krokoch:

  1. Pripravíte si export, ktorý bude mať výstupné dáta ako CSV súbor. Tu využite Plain CSV formát alebo si vytvorte vlastný CSV formát (funkcia Custom formátu). Poznámka: Nepotrebné elementy môžete skryť a ponecháte si pre výstup len tie, ktoré chcete importovať, ak nim pridáte element pre spárovanie (napr. produktové číslo, ITEM_ID, EAN, apod.), podľa ktorého sa pri importe nahrajú dáta k “tým správnym “produktom.
  2. V exporte, do ktorého chcete dáta naimportovať, musia existovať elementy s rovnakým názvom, ako sú názvy stĺpcov v CSV. Ak ich tam nemáte, vytvoríte ich na stránke Elementy.

  3. V exporte, do ktorého chcete dáta naimportovať, pridáte pravidlo typu Import dátového súboru a v ňom nastavíme import z URL, na ktoré máte pripravený CSV súbor.

  Ďalšie informácie k tomuto typu pravidla nájdete v článkoch na našom blogu:

  Alebo na našom diskusnom fóre:

 • Týmto spôsobom ľahko a rýchlo prenesiete dáta zo vstupu (nejakého elementu) na výstup (do iného elementu) v rámci jedného exportu.

  Pre tento účel je v Mergade vytvorené pravidlo Hromadné skopírovanie hodnôt. Ako ho použiť popisujeme v tomto vlákne nášho fóra.

 • Pre uľahčenie práce máme v Mergade funkciu makra. Čo makrá zvládnu a ako si ich vytvoríte, nájdete v článkoch na našom blogu:

  Pomocou odkazu na dané makro možete makra ľahko zdieľať. Tento odkaz nájdete v detaile makra pod ikonkou pre zdieľanie.

  Tip

  1. Ak dostanete odkaz na nejaké nové makro, ktoré ešte pod svojím užívateľským účtom nemáte, zobrazí sa vám možnosť makro naimportovať. Tým dôjde k jeho pridaniu pod váš užívateľský účet, kde si ho v prípade potreby viete upraviť.

  2. Ak si želáte sledovať zmeny v “pôvodnom” makre, napr. ak by ho autor vylepšil, zaškrtnite pred importom makra voľbu pre sledovanie zmien.

 • Táto funkcia sa hodí pre testovanie, ako záloha alebo pre uľahčenie práce pri kompletnej duplikácii celého exportu. Túto funkciu nájdete v Nastavení exportu -> odkaz Duplikovať.

  Duplikovaním dôjde k vytvoreniu nového, samostatného exportu so zvoleným názvom a z pôvodného exportu sa prenesie takmer všetko:

  • adresa aj formát vstupného feedu
  • formát výstupného feedu (výstupná adresa však bude iná, viď ďalej)
  • všetky vytvorené výbery (vytvorené užívateľom i aplikáciami)
  • užívateľom pridané pravidlá a tiež niektoré, ktorá vytvorili aplikácie
  • všetky vytvorené elementy a premenné (elementy vytvorené aplikáciami však nebudú naplnené hodnotami, kým sa aplikácia na novom exporte neaktivuje)

  Čo nebude prenesené, prípadne bude iné:

  • nebudú zduplikované aplikácie ani niektoré pravidlá aplikácií
  • nebude prenesená História úprav a akcií z pôvodného exportu
  • export bude mať novú výstupnú URL adresu

  Poznámka: K novému exportu budú mať používatelia rovnaké prístupové práva ako k pôvodnému, pretože užívateľské práva sú viazané na celý e‑shop a platia tak pre všetky jeho exporty.

  Tip

  Ak potrebujete zmeniť výstupný formát u zduplikovaného exportu, napíšte nám na našu technickú podporu, všetko v krátkom čase zariadime.

 • Exporty v Mergade môžete ľubovoľne reťaziť. To znamená, že z výstupnej adresy jedného exportu dokážete vytvoriť nový export, kde výstupnú URL z prvého exportu použijete ako vstupný feed.

  V praxi sa to hodí napríklad keď potrebujete využiť už upravená dáta nejakého exportu pre ďalšie exporty.
  Pozrite sa na článok Vytvorte si master feed a zbavte sa nutnosti úprav v každom exporte zvlášť.

  Ďalším príkladom, kedy sa môže hodiť možnosť zapojiť exporty za seba, je odstránenie duplicitných variantov produktov.

  Viac nájdete v článku: Videonávod: Ako sa zbaviť nechcených variantov produktov?

  Ak napojíte výstupnú URL feedu opäť na vstup do Mergada, toto prepojenie uvidíte u oboch exportov v Nastavení -> Všeobecné nastavenia -> pri výstupnej alebo vstupnej adresy feedu.

  Podrobnejšie sme sa o tom rozpísali v článku Vytvorte si master feed).

S tipmi z tohto článku posuniete znalosti práce s Mergadom opäť o niečo ďalej. Chcete získať informácie o novinkách z Mergada a celej e‑commerce? Zapíšte si do kalendára dátum 17. september. V tento deň organizujeme ďalší MergadoFest — o všetkých aktualitách ako je program a spustenie registrácie vás budeme čoskoro informovať.

Mohlo by vás zaujímať:

Lukáš Horák

Lukáš sa v Mergade stará o väčšinu komunikácie v češtine. Prostredníctvom blogu, e‑mailu a sociálnych sietí pravidelne zásobuje čitateľa aktualitami z e‑commerce, novinkami a tipmi z Mergada. Pokiaľ práve nie je copywriter, užíva si príjemné veci ako badminton, výlety medzi utajené skvosty osemdesiatkovej hudby a plody mora podávané s červeným vínom.