Mergadovi certifikovaní špecialisti

Mergadovu certifikáciu získavajú jednotlivý marketingoví špecialisti. Aktuálny zoznam certifikovaných špecialistov nájdete nižšie na tejto stránke. Logom môžu disponovať iba špecialisti uvedení v tejto tabuľke

Podmienky získania certifikácie sú:

  • aspoň 2 spravované e-shopy v Mergade
  • absolvovanie Mergadovho školenia pre marketingových špecialistov
  • splnenie certifikačného testu
  • po zdarnom splnení všetkých podmienok smie jednotlivec využívať logo "Mergado specialista" a agentúra, v ktorej je špecialistka zamestnaný, smie disponovať logom "Certifikovaná agentúra"
  • v prípade, že z agentúry odídu všetci certifikovaní špecialisti, je agentúre certifikácia pozastavená

Slovenskí certifikovaní odborníci

Špecialista
Agentúra
E-mail
Špecialista
Filip Vašíček
Špecialista
Patrick Axmann
Špecialista
Vladimír Přichystal
Špecialista
Vladimír Trevisan
Špecialista
David Forgáč
Agentúra
Špecialista
Matúš Rybár
Agentúra
Špecialista
Marian Michalovic
Agentúra
Špecialista
Libor Toporcer
Agentúra
Špecialista
Michal Kubo
Agentúra
Špecialista
Viliam Chabal'
Agentúra
Špecialista
Marián Zeleniak
Agentúra
Špecialista
Pavol Biely
Agentúra

Českí certifikovaní odborníci

Špecialista
Agentúra
E-mail
Špecialista
Daniel Chovanec
Agentúra
Špecialista
Milan Gutveis
Agentúra
Špecialista
Tomáš David
Agentúra
Špecialista
Pavla Holomková
Agentúra
Špecialista
Ondřej Chvojka
Agentúra
Špecialista
Tomáš Richter
Agentúra
Špecialista
Jiří Bunček
Agentúra
Špecialista
Markéta Gramesová
Agentúra
Špecialista
Dan Sedláček
Agentúra
Špecialista
Václav Hejduk
Agentúra
Špecialista
Filip Vašíček
Agentúra
Špecialista
Patrick Axmann
Agentúra
Špecialista
Jakub Rozsypal
Agentúra
Špecialista
Martin Čtvrtníček
Agentúra
Špecialista
Vladimír Trevisan
Agentúra
Špecialista
David Sedláček
Agentúra
Špecialista
Jakub Uhlíř
Agentúra
Špecialista
Patrik Postelt
Agentúra
Špecialista
Zuzana Zrůstová
Agentúra
Špecialista
Lukáš Bastl
Agentúra
Špecialista
Miroslav Budiš
Agentúra
Špecialista
Ondřej Winter
Agentúra
Špecialista
Marek Zelenka
Špecialista
Šárka Žamberská
Špecialista
Petr Janoušek
Špecialista
Michaela Jiříčková
Špecialista
Martin Koťa
Špecialista
Jan Belanský
Špecialista
Jiří Navrátil
Agentúra
Špecialista
David Karas
Agentúra
Špecialista
Peter Pleško
Agentúra
Špecialista
Jan Mašek
Agentúra
Špecialista
Lucie Dobrá
Agentúra
Špecialista
Lucie Jančíková
Agentúra
Špecialista
Roman Mišák
Agentúra
Špecialista
Lukáš Jančík
Agentúra
Špecialista
Václav Polák
Agentúra
Špecialista
Michaela Volfová
Agentúra
Špecialista
Michal Voskár
Agentúra
Špecialista
Karel Hladiš
Agentúra
Špecialista
Jonáš Jurášek
Agentúra
Špecialista
Josef Folta
Agentúra
Špecialista
Jakub Sedláček
Agentúra
Špecialista
Lucie Malyszová
Agentúra
Špecialista
Iveta Kolářová
Agentúra
Špecialista
Marek Vogl
Agentúra
Špecialista
Denisa Žochová
Agentúra
Špecialista
Jakub Hvízdal
Agentúra
Špecialista
Marek Wiener
Agentúra
Špecialista
Martin Dlouhý
Agentúra
Špecialista
Michal Trousil
Agentúra
Špecialista
Miroslav Sedlák
Agentúra
Špecialista
Petr Myšák
Agentúra
Špecialista
Ondřej Hamouz
Agentúra
Špecialista
Marek Žáček
Agentúra
Špecialista
Jakub Rejnuš
Agentúra
Špecialista
Petra Mariánková
Agentúra
Špecialista
Tomáš Hanáček
Agentúra
Špecialista
Petra Mikulášková
Špecialista
Lenka Panušová
Špecialista
Jan Klementa
Špecialista
Michal Kašpar
Špecialista
Iveta Chlupová
Agentúra
Špecialista
Lukáš Štěpánek
Agentúra
Špecialista
David Illek
Agentúra
Špecialista
Nikola Holušová
Agentúra
Špecialista
Ludmila Navrátilová
Agentúra
Špecialista
Martin Šimko
Agentúra
Špecialista
Roman Kapek
Agentúra
Špecialista
Filip Šulák
Agentúra
Špecialista
Josef Matoušek
Agentúra
Špecialista
Lukáš Jirát
Agentúra
Špecialista
Veronika Maryníková
Agentúra
Špecialista
Daniel Krýsl
Agentúra
Špecialista
Tomáš Míka
Agentúra
Špecialista
Jana Dzuričková
Agentúra
Špecialista
Jan Javůrek
Agentúra
Špecialista
Ondřej Götthans
Agentúra
Špecialista
Jana Poláková
Agentúra
Špecialista
Petra Tabarová
Agentúra
Špecialista
Lukáš Kolovrat
Agentúra