Mergadovi certifikovaní špecialisti

Mergadovu certifikáciu získavajú jednotlivý marketingoví špecialisti. Aktuálny zoznam certifikovaných špecialistov nájdete nižšie na tejto stránke. Logom môžu disponovať iba špecialisti uvedení v tejto tabuľke

Podmienky získania certifikácie sú:

  • aspoň 2 spravované e-shopy v Mergade
  • absolvovanie Mergadovho školenia pre marketingových špecialistov
  • splnenie certifikačného testu
  • po zdarnom splnení všetkých podmienok smie jednotlivec využívať logo "Mergado specialista" a agentúra, v ktorej je špecialistka zamestnaný, smie disponovať logom "Certifikovaná agentúra"
  • v prípade, že z agentúry odídu všetci certifikovaní špecialisti, je agentúre certifikácia pozastavená

Slovenskí certifikovaní odborníci

Špecialista
Agentúra
E-mail
Špecialista
Filip Vašíček
Špecialista
Patrick Axmann
Špecialista
Vladimír Přichystal
Špecialista
Vladimír Trevisan
Špecialista
Marian Michalovic
Agentúra
Špecialista
Michal Kubo
Agentúra
Špecialista
Viliam Chabal'
Agentúra
Špecialista
Martin Zeleniak
Agentúra
Špecialista
Pavol Biely
Agentúra

Českí certifikovaní odborníci

Špecialista
Agentúra
E-mail
Špecialista
Lukáš Kolovrat
Agentúra
Špecialista
Pavla Holomková
Agentúra
Špecialista
Milan Gutweis
Agentúra
Špecialista
Tomáš David
Agentúra
Špecialista
Ondřej Chvojka
Agentúra
Špecialista
Tomáš Richter
Agentúra
Špecialista
Markéta Gramesová
Agentúra
Špecialista
Jiří Bunček
Agentúra
Špecialista
Václav Hejduk
Agentúra
Špecialista
Vladimír Trevisan
Agentúra
Špecialista
Vladimír Přichystal
Agentúra
Špecialista
Martin Čtvrtníček
Agentúra
Špecialista
Filip Vašíček
Agentúra
Špecialista
Patrick Axmann
Agentúra
Špecialista
David Sedláček
Agentúra
Špecialista
Zuzana Kábelová
Agentúra
Špecialista
Miroslav Budiš
Agentúra
Špecialista
Ondřej Winter
Agentúra
Špecialista
Jan Belanský
Špecialista
Šárka Žamberská
Špecialista
Daniel Chovanec
Agentúra
Špecialista
Roman Mišák
Agentúra
Špecialista
Václav Polák
Agentúra
Špecialista
Veronika Maryníková
Agentúra
Špecialista
Michaela Volfová
Agentúra
Špecialista
Lucie Jančíková
Agentúra
Špecialista
Daniel Krýsl
Agentúra
Špecialista
Lukáš Jančík
Agentúra
Špecialista
Karel Hladiš
Agentúra
Špecialista
Lukáš Chládek
Agentúra
Špecialista
Josef Folta
Agentúra
Špecialista
Veronika Mazurová
Agentúra
Špecialista
Lucie Malyszová
Agentúra
Špecialista
Jakub Hvízdal
Agentúra
Špecialista
Marek Wiener
Agentúra
Špecialista
Martin Dlouhý
Agentúra
Špecialista
Michal Trousil
Agentúra
Špecialista
Miroslav Sedlák
Agentúra
Špecialista
Petr Myšák
Agentúra
Špecialista
Ondřej Hamouz
Agentúra
Špecialista
Marek Žáček
Agentúra
Špecialista
Jakub Rejnuš
Agentúra
Špecialista
Petra Mikulášková
Špecialista
Michal Kašpar
Špecialista
David Illek
Agentúra
Špecialista
Nikola Holušová
Agentúra
Špecialista
Ludmila Navrátilová
Agentúra
Špecialista
Martin Šimko
Agentúra
Špecialista
Filip Šulák
Agentúra
Špecialista
Josef Matoušek
Agentúra
Špecialista
Ondřej Panuška
Agentúra
Špecialista
Lukáš Jirát
Agentúra
Špecialista
Anna Vandělíková
Agentúra
Špecialista
Petr Daňhel
Agentúra
Špecialista
Tomáš Míka
Agentúra
Špecialista
Jan Javůrek
Agentúra
Špecialista
Ondřej Götthans
Agentúra
Špecialista
Jana Dzuričková
Agentúra
Špecialista
Jana Poláková
Agentúra
Špecialista
Petra Tabarová
Agentúra